Foto: Västra Tunhems pastorat

Musik och kör Gärdhem

I Gärdhems församling flödar musiken och sången i alla de tre olika kyrkorna; Gärdhems kyrka, Halvorskyrkan och Velandakyrkan.

Förutom många sångsolister och instrumentalister som medverkar vid ett flertal tillfällen har församlingen två vuxenkörer som är väldigt aktiva. De bägge körerna är olika till sin karaktär och har repertoar därefter.

Gärdhems kyrkokör 

är en s k blandad kör där alla stämmor finns representerade såsom sopran, alt, tenor och bas. Vi sjunger delvis traditionell kyrkomusik men mest nyare körsånger och även modernare tongångar. Kören medverkar i vissa gudstjänster och högtider i kyrkan t ex vid påsk och jul. De årliga stora julkonserterna tillsammans med Trollhättans Stadsmusikår har blivit väldigt populära. Även vid Valborg sjunger kören traditionsenligt i samband med församlingens och hembygdsföreningens firande. Att vi medverkar vid församlingens konfirmation brukar också vara uppskattat. Ibland åker vi till andra församlingar och sjunger eller gör någon annan typ av körresa. Under våren 2016 deltog vi bl a i Läkarmissonens stora körsatsning och gav en konsert tillsammans med över 100 andra körsångare och Shirley Clamp med musiker.

Gärdhems kyrkokör övar i Gärdhems församlingshem på tisdagar kl.19.00 – ca 20.30-21.00.  

Gärdhems kyrkokör övar
Medlemmar ur Gärdhems kyrkokör övar en kväll i Gärdhems församlingshem. Foto: Västra Tunhems pastorat

Psalmkören 

Välkommen med i vår glada Psalmkör där vi sjunger psalmer och lär oss något om deras bakgrund, författare och kompositörer. Vi träffas i Halvorskyrkan onsdagar  kl. 17 - 18.30. Uppehåll var tredje vecka.

Kontaktperson för körerna är kantor Anna Dahlqvist, tel: 070-285 75 08

Velandaorkestern

Vill man vara med och spela i en orkester finns Velandaorkestern som består främst av ”blåsare” men även elbas och slagverk finns representerade. 

Velandaorkestern övar i Velandakyrkan på måndagar kl.19 - 20.30.

Kontaktpersoner för orkestern är:
Henrik Roolf tfn: 070-729 44 16

Program för våren 2022

26-29 maj 2022 Kristi himmelfärdshelgen
Resa till Öland/Kalmar. Fyra spelningar inbokade. Om man är intresserad att följa med så finns platser kvar. För pris etc. kontakta Niklas Edin på 0520-425451 eller Henrik Roolf på 070-729 44 16.

5 juli 2022 kl. 19 
Orkestern spelar på hembygdsgården i Velanda.

8 juli 2022 kl. 19.
Medverkar på Equmeniakyrkans sommarhem Vårhaga.