Foto: Josefin Casteryd

Mötesplatser Gärdhem

Människan är skapad för gemenskap och därför försöker vi i Gärdhems församling anordna olika mötesplatser. Tillsammans med andra har tron en förmåga att komma till liv och vi förstår att Gud är djupt inblandad i våra liv.

Svenska Kyrkan är just en gemenskap av människor som lever, reflekterar och övar sig i det förhållningssätt till Gud och livet som kallas kristen tro. Vi behöver varandra. För precis som en kolbit slocknar om den hamnar utanför elden, så kan vår tro avta om vi är utlämnade endast åt våra egna Gudserfarenheter.

I Gärdhems församling finns det möjlighet att få nya vänner och dela tro och liv i samtalsgrupper, cafékvällar och dagsutflykter.  

Vill man lära sig mer om och/eller fördjupa sig i den kristna tron så kan man gå med i en bibelstudiegrupp. Kontakta i så fall församlingsprästen så får du mer information.

Vi behöver varandra för att kunna vandra på trons väg.  För även om tron kan vara personlig, så är det ingen privat sak. Kristen kan man inte vara ensam. Det är därför kyrkan finns.

Så välkommen till våra olika mötesplatser!