Meny

Hur ser konfirmationstiden ut?

I våra församlingar ser konfirmandtiden se lite olika ut. Vi träffas regelbundet under ett läsår, oftast varje vecka.

Arbetet med konfirmation sker i större eller i mindre grupper. Tillsammans fikar vi, pratar, och umgås med varandra. Vi hoppas att du vill veta mer om kristen tro. 
 
Som konfirmand kommer du att möta präst, diakon, pedagog, musiker, andra anställda och ideella ledare.

Flera ledare!

Ibland har vi med unga ledare som själva nyss har varit konfirmander.

Åka på läger!

Man får möjlighet att lära känna sig själv och andra när man åker på läger, därför är det en viktig del av konfirmandtiden.

Jag har börjat förstå Gud lite mer.

August

Fira gudstjänst

Det finns olika former av gudstjänster, och du får möjlighet att gå på flera av dem. Antalet gudstjänster som du deltar i varierar mellan olika församlingar, alla konfirmander kommer att gå i kyrkan.

Konfirmationsgudstjänst

Konfirmandtiden avslutas med en konfirmationsgudstjänst. I gudstjänsten bekräftas dopets löfte om att Gud går med dig på alla dina vägar. Det sker genom en bön för varje konfirmand.

Under gudstjänsten får du tillfälle att visa din familj vad du och dina kompisar upptäckt, pratat, tänkt om livet och tron under tiden. En konfirmationsgudstjänst kan utformas på många olika sätt t. ex genom drama, musik eller film, eller bara genom att medverka i gudstjänsten.

Sen då?

Många konfirmander vill vara kvar i kyrkans verksamhet efter konfirmandtiden. Man kan t. ex vara med i Svenska kyrkans unga, bli ledare m.m

Läs mer här:

Ungdom Vargön - Västra Tunhem
Ungdom Gärdhem
Ungdom Åsaka-Björke