Vi söker ny kyrkoherde

Tunabergs församling är en församling strax utanför Nyköping och har 1714 innevånare varav ca 50% är tillhöriga.

Församlingen består av två tätorter, Nävekvarn, Buskhyttan och flera mindre orter Koppartorp, Hummelvik, Uttervik, Skeppsvik och Sjöskogen. 

Uttervik, Skeppsvik och Sjöskogen är sommarstugeområden där många sommarstugor har blivit året runt- boende.

Församlingen ligger på den vackra Tunabergshalvön och där finns Sörmlandsleden med många vackra vandringsleder.

Koppartorp, där kyrkan ligger, är byggd ovanpå gruvan som var ortens stora arbetsgivare och grunden för Nävekvarns bruk.

Kyrkan som är Södermanlands enda träkyrka är från 1620 och väl bevarad.

Församlingshemmet är inrymt i den gamla skolan och där finns expeditionen samt pedagogens församlingshemansvarige, kantorns och prästens arbetsrum På övervåningen finns verksamhets- lokaler för barn och musikverksamhet.

Församlingen har ett livaktigt musikliv med många olika grupper, blåsar-, gitarr-, stråk- och dragspelsorkester, en vuxenkör och en barnkör. Alla dessa grupper deltar ofta i församlingens olika gudstjänster.

Vår verksamhet är oftast i vårt församlingshem men vi har också lite verksamhet för de äldre i Nävekvarn. 

Vår strävan är att alla åldrar ska känna sig hemma i församlingens verksamhet och gudstjänster, och att kunna växa i sin tro och som människa.

Vi är ett litet arbetslag på 8 medarbetare, engagerade förtroendevalda och ideella, (och) ett aktivt kyrkoråd och ett gott samarbete dels med grannen Oxelösunds församling men också med andra organisationer i bygden, särskilt med hembygdsföreningen.

Din uppgift som kyrkoherde är att vara en samlande och lyhörd ledare för alla goda krafter som finns i medarbetarlaget och bland de ideella. Att se de gåvor som var och en har, och att möjliggöra att de kan fortsätta att utvecklas.

Du bör ha en god organisationsförmåga och en bredd i ditt kunnande, eftersom du har ansvar för kyrkan, kyrkogården och fastigheterna, men ska också vara beredd att möta församlingsborna i livets olika situationer, i helg och vardag, i gudstjänster och under förrättningar.

I kontraktet finns ett gott samarbete med de andra kyrkoherdarna och de träffas regelbundet. Församlingen är ansluten till GIP och GAS och har stöd i ekonomiarbetet från servicebyrån i Nyköping.

Vi söker dig som har god ledarerfarenhet och som har genomgått eller genomgår Svenska kyrkans behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning. Du måste ha körkort och bil eftersom de kommunala kommunikationerna är begränsade.

Kom gärna på besök eller ring:

Eva Widlund Sjöström, kyrkorådets ordförande 070 – 555 52 74 eller 

Carl Ellwyn tf kh 0155 – 20 95 91 eller 070 – 333 46 06

Fackligt organisation är KyrkA