Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Tunabergs församling Besöks- och postadress: Koppartorp, 61195 NYKÖPING Telefon: +46(155)209590 E-post till Tunabergs församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkovalet 2017

KYRKOVALET 2017

Söndag den 17 september 2017 är det kyrkoval. I Svenska kyrkan är det val vart fjärde år och alltid den tredje söndagen i september.

Vad väljer jag till?

I kyrkovalet väljer du de personer som ska få förtroendet att styra kyrkan de kommande fyra åren. Direkta val sker till kyrkofullmäktige i församlingen eller i pastoratet, till stiftsfullmäktige i stiftet och till kyrkomötet på den nationella nivån.

Får jag rösta?

För att du ska få rösta ska du senast på valdagen fylla 16 år, du ska vara medlem i Svenska kyrkan och vara kyrkobokförd i en församling i Sverige den 18 augusti 2017 (då röstlängden fastställs).

Kan jag kandidera?
Alla kan kandidera men det finns vissa krav för att kunna väljas. Det krävs att du (kandidaten) på valdagen tillhör Svenska kyrkan, är döpt i Svenska kyrkan eller annat kristet samfund eller tidigare varit förtroendevald i Svenska kyrkan och fyller 18 år senast på valdagen. Du ska också vara kyrkobokförd i det område valet gäller. För kyrkomötet gäller dock att du är valbar bara i det stift där du är kyrkobokförd, vilket exempelvis betyder att om du bor i Visby stift kan du inte väljas till att representera dem som bor i Luleå stift.  Du som kandiderar ska också finnas med på den av stiftet fastställda grupp- och kandidatförteckningen. Vissa anställda i Svenska kyrkan kan inte heller väljas, till exempel biskoparna och andra med ledande befattningar. Cirka 33 000 personer har i dag förtroendeuppdrag i Svenska kyrkan som de fått i direkta val.

 

Vi kommer att, som förra gången, ha en GEMENSAM LISTA.

Om du vill kandidera då skall du underteckna kandidatförsäkran som finns på Församlingsexpeditionen och lämna in den före den 7 april 2017.

Om du känner någon som vill ställa upp så är det bara kopiera kandidatförsäkran och låta den personen skriva på och lämna in.

Det gäller nu, som förra gången, att vi måste få ihop minst 15 personer till Kyrkofullmäktige, annars måste vi gå upp i en annan församling.

Mer information finns på https://www.svenskakyrkan.se/fragor--svar-om-kyrkovalet.

För valnämnden

Marcus Sjöström                                                           Roger Karlsson

Ordförande                                                                    Vice ordförande