KYRKOVAL

Din röst är viktig!

Tunabergs församling har verksamheter som vänder sig till alla med särskilt fokus på barn och äldre. Våra sång- och musikgrupper utgör en stor del i dessa verksamheter, och deltagarna utgörs av församlingsbor och personer från andra församlingar som väljer att komma till oss för att delta med sång och instrument.
Vi kan även räkna in ett antal förtroendevalda som gärna musicerar, frivilliga som tjänstgör som vaktmästare i kyrkan vid gudstjänsterna under helg, kort sagt: det finns ett stort engagemang för vår församling, och det kommer vi att fortsätta att utveckla.
Hembygdsförenigen är en mycket god samarbetspartner, bland annat vid våra musikkvällar på hembygdsgården.
Söndag 19 september hålls val till Kyrkofullmäktige i vår församling.
Vi har en opolitisk lista med 21 nominerade till fullmäktige, därutöver finns en lista från ett politiskt parti innehållande ett namn.
Vi hoppas på stort valdeltagande 19 september. Kyrkovalet är viktigt för församlingens och bygdens framtid.


Vi ses 19 september!

Eva W Sjöström
Ordförande Kyrkorådet

VAD ÄR DET VI VÄLJER?


Valet omfattar tre val till beslutande organ inom Svenska Kyrkans organisation:


- Kyrkofullmäktige i den församling som vi är medlemmar i

- Stiftsfullmäktige i det stift församlingen tillhör

- Kyrkomötet, kyrkans högsta beslutande organ


Mer information finner du på Svenska kyrkans hemsida:
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

HUR OCH VAR KAN DU RÖSTA?


Det finns tre olika sätt som du kan rösta:
- Förtidsröstning i röstlokal
- Poströstning via post eller ombud
- Röstning på valdagen i vallokal

FÖRTIDSRÖSTNING


Församlingshemmet i Koppartorp:
6 - 11 sept samt 13 - 17 sept kl 10.00 - 12.00
9 sept samt 16 sept kl 17.00 - 20.00
Gula Kvarn i Nävekvarn:
18 sept kl 10.00 - 12.00
19 sept kl 11.00 - 15.00 samt 18.00 - 20.00


POSTRÖSTNING


Vi inför i år en service till er och åker ut och lämnar poströstningskit.
7 sept kl 09.00 - 15.00
14 sept kl 09.00 - 15.00
Du kan välja att själv posta din röst eller göra ditt val genom utdelarna som kan agera ombud och ta med din röst.
Du kan också beställa ditt poströstningskit från församlingsexpeditionen och få det utskickat med posten. Se kontaktuppgifter nedan.


RÖSTNING PÅ VALDAGEN


Församlingshemmet i Koppartorp:
19 sept kl 11.00 - 15.00 samt 18.00 - 20.00
Om du är medlem i annan församling kan du ändå lämna din röst på ovan angivna tider.


BEHÖVER DU MER INFO?


Har du frågor om valet, kontakta expeditionen 0155 - 20 95 90
må - to kl 10.00 - 12.00 eller tunaberg@svenskakyrkan.

Tunabergs församlings samlingslista

 1. Eva Widlundh Sjöström
 2. Anna Margareta Lidström
 3. Stefan Holmgren
 4. Siv Karlsson
 5. Karl Gunnar Ohlsson
 6. Maarit Pekkala
 7. Agneta Thorell
 8. Ingrid Maria Holmgren
 9. Kerstin Glader
 10. Eva Margareta Nattfalk
 11. Karl Åke Mörner
 12. Helena Wahlström
 13. Lena Bergman
 14. Jane Agnes Weir
 15. Roine Lindeborg
 16. Pentti Pekkala
 17. Marcus Sjöström
 18. John olof Alfred Lidström
 19. Roger Karlsson
 20. Bror Benny Karlsson
 21. Ann-Charlott LInd Viberg
 22. Bengt-Göran Percy Nattfalk

sverigedemokraterna

 1. Malin Karlsson