Kyrkorådet

Foto: Eva Forsström Mörner

Kyrkorådets ordförande

Eva Sjöström

Eva Sjöström

Tunabergs församling

Kyrkoråd

Mer om Eva Sjöström

Ordförande

Om du vill läsa kyrkorådsprotokoll så finns de tillgängliga på expeditionen.