Foto: Församlingen

Tunabergs församling söker kyrkoherde

Tunabergs församling söker ny kyrkoherde

med tillträde snarast

Tunabergs församling är ett enförsamlingspastorat strax utanför Nyköping och har 1714 innevånare varav ca 60% är tillhöriga.

Församlingen består av två tätorter, Nävekvarn, Buskhyttan och flera mindre orter Koppartorp, Hummelvik, Uttervik, Skeppsvik och Sjöskogen. Uttervik, Skeppsvik och Sjöskogen är sommarstugeområden där många sommarstugor har blivit året runt-boende.

Församlingen ligger på den vackra Tunabergshalvön och där finns Sörmlandsleden med många vackra vandringsleder.

Koppartorp, där kyrkan ligger, är byggd ovanpå gruvan som var ortens stora arbetsgivare och grunden för Nävekvarns bruk. Kyrkan som är Södermanlands enda träkyrka är från 1620 och väl bevarad och är en mycket populär vigsel- och dopkyrka.

Församlingshemmet är inrymt i den gamla skolan och där finns expeditionen samt barnledarens, kantorns och prästens arbetsrum och på övervåningen finns verksamhets- lokaler för barn och musikverksamhet.

Församlingen har ett livaktigt musikliv med många olika grupper, blåsar-, gitarr-, stråk- och dragspelsorkester, en vuxenkör och en barnkör. Alla dessa grupper deltar ofta i församlingens olika gudstjänster.

Vi har verksamhet för de äldre i Nävekvarn, där det finns ett serviceboende.

Vår strävan är att alla åldrar ska känna sig hemma i församlingens verksamhet och gudstjänster, och att kunna växa i sin tro och som människa.

Vi är ett litet arbetslag på 6 medarbetare, engagerade förtroendevalda och ideella, och ett aktivt kyrkoråd och ett gott samarbete med andra organisationer i bygden.

Din uppgift som kyrkoherde är att vara en samlande gestalt för alla goda krafter som finns i medarbetarlaget och bland de ideella, se de gåvor som var och en har, och möjliggöra att de kan fortsätta att utvecklas, att leda gudstjänster och utvecklingsarbetet.

Du bör ha en god organisationsförmåga och en bredd i ditt kunnande, eftersom du har ansvar för kyrkan, kyrkogården och fastigheterna, men ska också vara beredd att möta församlingsborna i livets olika situationer, i gudstjänster och förrättningar.

Idag har vi ett avtal med Nyköpings församling som hjälper till med vikarier vid lediga helger och semestrar.

I kontraktet finns ett gott samarbete med de andra kyrkoherdarna och de träffas regelbundet.

Församlingen är ansluten till GIP och GAS och har stöd i ekonomiarbetet från servicebyrån i Nyköping.

Vi söker dig som har god ledarerfarenhet och som har genomgått eller genomgår Svenska kyrkans behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning. Du måste ha körkort och bil eftersom de kommunala kommunikationerna är begränsade.

Verkar det intressant?

Kom gärna på besök eller ring:

Eva Widlund Sjöström, kyrkorådets ordförande 070–555 52 74 eller

Ulla Schönberg-Berfenfeldt, kyrkoherde 0155–20 95 91 eller 070-254 94 61

Fackligt organisation: KyrkA

 Vi vill ha din ansökan snarast