Foto: Adobe stock

Konfirmand 2022/23

När du fyller fjorton får du en inbjudan till konfirmation från Svenska kyrkan. Ordet konfirmation betyder bekräftelse och i kyrkan står det för att du hör ihop med Gud genom dopet och att just du är värdefull och viktig. Men du behöver inte vara döpt för att börja i en konfirmandgupp. Många konfirmander döps under sin konfirmandtid.

Konfirmandtiden kan se ut på olika sätt.

Hos oss i Tunaberg har vi en grupp som träffas regelbundet under ett läså.  Dagar och tider kommer vi överens om så att det passar gruppen. Under lästiden kommer vi också att åka på ett kortare läger tillsammans.

När vi träffas, pratar vi om olika saker i små eller stora grupper. Det kan handla om allt mellan himmel och jord, om stort och smått, om sådant du kanske inte tänker på varje dag. Under lästiden firar vi gudstjänst tillsammans, du får veta mer om Bibeln och hur det kan hänga ihop med vårt liv här dag. Inga frågor eller funderingar är för dumma eller konstiga, du kan fråga om vad du vill.

När konfirmandtiden närmar sig slutet så har vi en konfirmationsgudstjänst, där din familj, släkt och vänner samlas. Hur konfirmationen ser ut beror på gruppen och hur den väljer att utforma gudstjänsten.

Om du väljer att konfirmera dig så hoppas vi att du har fått fundera på viktiga frågor, fått uppleva något nytt tillsammans med nya och gamla kompisar, haft roligt och fått lära dig mer om Gud, Jesus och livet.

Fyll i fälten nedan och tryck sedan på skicka så kommer din anmälan direkt till oss.