Tuna-Attmars församling

Prata med oss

Kontakt

Tuna-Attmars församling Besöks- och postadress: Rännövägen 5, 86431 Matfors Telefon: +46(60)535430 E-post till Tuna-Attmars församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Unga ledare

De unga ledarna går en ledarutbildning efter konfirmationen och är med som ledare i både konfirmationsgrupper och ungdomsgruppen. Ledarutbildningen är i tre steg och görs i samarbete med Härnösands stift.


Efter konfirmationen får alla konfirmerade möjlighet att delta i församlingens utbildning av Unga Ledare som bedrivs efter Härnösands stifts modell. Vissa moment görs med andra församlingar i stiftet, andra moment görs lokalt. Utbildningen syftar till att låta ungdomarna fortsätta växa som människor, som kristna och som ledare i Svenska kyrkan. Utbildningen är i tre steg.

Steg 1
Den unga ledaren rustas att vara ledare bland annat i församlingens konfirmandundervisning. Teman som berörs är Svenska kyrkans konfirmandarbete, Människosyn, Ledarrollen, Metoder och etik kring lekar och Metoder kring andakt.

Steg 2
Den unga ledaren påbörjar att praktisera sitt ledarskap i verksamhet för konfirmander och barn och unga. Fortsatt utbildning med teman som Svenska kyrkans konfirmandarbete (fördjupning), Människosyn (fördjupning), Ledarrollen (fördjupning), Gudstjänst och Tro.

Steg 3
Den unga ledaren fortsätter att praktiserar sitt ledarskap i verksamhet för konfirmander och barn och unga. Fortsatt utbildning med teman som Att vara ledare, Bibelns personligheter, Svenska kyrkans tro och bekännelse, Ung och kristen och Miljö.

Efter denna treåriga utbildning erbjuds möjlighet att hitta sätt att fortsätta vara en aktiv del av Svenska kyrkan och Tuna-Attmars församling. De som vill kan finnas kvar i ledargruppen som Hjälphandledare.

Vill du anmäla dig som Ung Ledare i Tuna-Attmars församling? Fyll i formuläret nedan.