Tunas kyrkogård

Kistgravarna är i regel 2,5 x 1,25 meter. I en gravplats kan två kistor rymmas. Även urna kan sättas ner här. Gravrätten varar i 25 år men kan förlängas. Gravvården (stenen, korset el liknande) är stående eller liggande. Gravvården ska godkännas av kyrkogårdsförvaltningen. Gravrättsinnehavaren ansvarar för skötsel och plantering. Anhöriga utser gravrättsinnehavare. Anhöriga har rätt att vara med vid gravsättningen.

Urngravarna fungerar på samma sätt som kistgrav, men på mindre yta. Flera urnor får plats i en grav. Stenen ska vara anpassad efter gravens storlek. Gravvården (stenen, korset el liknande) är stående eller liggande. Gravvården ska godkännas av kyrkogårdsförvaltningen. Gravrätten varar i 25 år men kan förlängas. Gravrätts-innehavaren ansvarar för skötsel och plantering. Anhöriga utser gravrättsinnehavare. Anhöriga har rätt att vara med vid gravsättningen.

Minneslunden är en anonym gravplats som är kostnadsfri och sköts av kyrkogårds-förvaltningen. Anhöriga får inte vara med när askan efter den avlidna jordas, utan meddelas efteråt. Möjlighet finns att köpa en platta med namn och årtal på en gemensam sten som står i minneslunden. Plattan beställs på vaktmästeriet. Ingen gravrättsinnehavare utses. Blommor och gravljus ställs på anvisad plats, som städas av kyrkogårdsförvaltningen.

Urngravlund innebär att man delar sten med andra, men kan boka platser bredvid varandra. Namn och årtal är obligatoriska på stenen, till en kostnad. Två urnor får plats i en grav, som är 50 x 50 cm.  Anhöriga har rätt att vara med vid gravsättningen.

Muslimska kyrkogården innebär kistgravar enligt muslimsk tradition. En kistgrav är i regel 2,5 x 1,25 meter. I en grav kan flera kistor rymmas. Gravrätten varar i 25 år men kan förlängas. Gravvården (stenen el liknande) är stående eller liggande. Gravvården ska godkännas av kyrkogårdsförvaltningen. Gravrättsinnehavaren ansvarar för skötsel och plantering. Anhöriga utser gravrättsinnehavare. Anhöriga har rätt att vara med vid gravsättningen.