Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Komminister 100 % sökes

”Tuna-Attmars församling På rätt väg”…..

-Inte bara en slogan, utan ett aktivt arbete. Nu söker vi en
PRÄST
i Tuna-Attmars församling, 2 mil väster om Sundsvall. Församlingen har ca 6200 kyrkotillhöriga, 17 helårsanställda och är belägen i Härnösands stift.
Vår komminister Eva har fått en kyrkoherdetjänst. Vi har därför en ledig KOMMINISTERTJÄNST 100 % fr.o.m. i sommar. Fortlöpande rekrytering.
Församlingen består av både tätort och landsbygd och har tre välskötta kyrkor; Tuna, Attmar samt Lillkyrkan i Matfors.
Vi välkomnar dig som tycker om att arbeta långsiktigt i ett väl upparbetat församlingsliv. Barn-och ungdomsarbete är ett prioriterat arbetsområde och dopfrekvensen är hög. En aktiv samverkan med närsamhälle och föreningsliv liksom ett rikt kör- och musikliv kännetecknar också vår församling. Vi är en pilgrimsförsamling i utveckling. Sommartid firar vi även många friluftsgudstjänster. Beslutsvägarna är korta och flexibiliteten stor. Vi tänker gärna nytt samtidigt som vi vårdar gamla väl fungerande traditioner.
Ett engagerat arbetslag samt dito förtroendevalda och ideella medarbetare väntar med spänning på dig som vill arbeta i vår vackra kulturbygd med hög kyrkotillhörighet och stabil ekonomi.
Upplysningar: Kyrkoherde Birgit Huss tel 060-535435. Välkommen med din ansökan senast 24 maj.