Foto: Carin Fällman

Invigningen av den nya Askgravplatsen i Attmar 2022

Söndag den 16 oktober invigdes askgravplatsen på Attmars kyrkogård. Det känns fint med återbrukad grav, socklar och minnessten. En fin stund tillsammans med församlingsbor och med medverkan av vaktmästeri, medarbetare och förtroendevalda. Välsignelse över denna nya gravplats.