Attmars kyrkogård

Kistgravarna En kistgrav är i regel 2,5 x 1,25 meter. Vi har enkelgravar och dubbel-gravar. Även urna kan sättas ner här. Gravrätten varar i 25 år men kan förlängas. Gravvården (stenen, korset el liknande) ska vara stående eller liggande. Gravvården ska godkännas av kyrkogårds-förvaltningen.
Gravrättsinnehavaren ansvarar för skötsel och plantering. Anhöriga utser gravrättsinnehavare. Anhöriga har rätt att vara med vid gravsättningen.

Urngravarna fungerar på samma sätt som kistgrav, men på mindre yta. Flera urnor får plats i en grav. Stenen ska vara anpassad efter gravens storlek. Gravvården (stenen, korset el liknande) ska vara stående eller liggande. Gravrätten varar i 25 år men kan förlängas. Gravrättsinnehavaren ansvarar för skötsel och plantering. Anhöriga utser gravrättsinnehavare. Anhöriga har rätt att vara med vid gravsättningen.

Minneslunden är en anonym gravplats som är kostnadsfri och sköts av kyrkogårdsförvaltningen. Anhöriga får inte vara med när askan efter den avlidna jordas, utan meddelas efteråt. Möjlighet finns att mot en kostnad gravera in namn och årtal i en kopparbok som är placerad i minneslunden. Anhöriga tillfrågas om detta när askan jordats, och graveringen sker en gång per år. Ingen gravrättsinnehavare utses. Blommor och gravljus ställs på anvisad plats, som städas av kyrkogårdsförvaltningen.