Några barn leker med dockorna i julkrubban.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Julspel 28, 30 november och 1 december

Julspelet är öppen för alla barn i åldrarna 0–9 år. Trosa församling kommer att bjuda in skolorna i kommunen från åk 0–3.

Trosa församlings julspel


Den 28 och 30 november och 1 december kommer Trosa församlings
julspel att spelas av personal och förtroendevalda där
julberättelsen och dess budskap dramatiseras. På ett pedagogisk
och roligt sätt får alla ta del av julens fantastiska berättelse. Berättelsen
förflyttas sig in i olika rum i Trosa församlingshem och i
Trosa stadskyrka. Barnen kommer att få möta bland annat Maria,
Jesusbarnet och Josef.


Datum och tider

28 NOVEMBER klockan 9.00, 10.30 och 12.30
30 NOVEMBER klockan 9.00, 10.30, 12.30 och 13.45
1 DECEMBER klockan 9.00 och 10.30


Julspelet är öppen för alla barn i åldrarna 0–9 år.
Trosa församling kommer att bjuda in skolorna
i kommunen från åk 0–3.


Anmälan: natalia.araya@svenskakyrkan.se
Samling utanför Trosa församlingshem.