Foto: Madelen Zander

Samtal och stöd

Ibland tar det stopp och det känns som all kraft tagit slut.

Vill du samtala med någon om något viktigt finns diakonin till hands som en möjlighet.

Det kan vara skönt att någon lyssnar till ens tankar och funderingar. Vi erbjuder stödjande samtal under tystnadsplikt. Du är välkommen att kontakta oss. Samtalen är helt kostnadsfria!

Simone Allertz

Trosa församling

Diakon

Stefan Borgius

Trosa församling

Komminister