Ordna en gravplats

Vid val av gravplats finns det ett par frågor att ta ställning till:

- Hade den avlidne en egen önskan?

- Är det en kista eller urna som skall gravsättas?

- Det geografiska läget eller tillgängligheten?

- Önskar du att graven i framtiden ska ge plats för ytterligare gravsättningar?

- Är gravsättning av aska i minneslund, vilket är en form av gemensam och anonym grav, ett alternativ?