Kör-lek för barn 5-6 år

OBS! Inställt under vårterminen!

Tisdagar 16.30-17.15 i Trosa församlingshem. Anmälan krävs!

Kör-lek för barn 5-6 år tillsammans med föräldrar
Vi sjunger olika sånger med mycket rörelse. Vi övar oss att sjunga tillsammans.
Föräldrarna bör vara med som stöd för sina barn.
Vi träffas 12 gånger i Trosa församlingshem.
Söndag den 2 maj sjunger vi i gudstjänsten. Max antal 15 barn.

OBS! Vårterminen inställd!
Anmäl er här: trosaforsamling.anmalan@svenskakyrkan.se

Ledare & frågor:
Sofia Hultman, kyrkomusiker 0156-529 29.
Mia Hellqvist, pedagog 0156-529 37.