Foto: Alex Giacomini

Konfirmation 2021-2022

Inskrivning den 14 november kl.15.00 i Trosa stads kyrka

Konfirmation 2021-2022

Varje år väljer 30 000 ungdomar att konfirmera sig i Sverige. Nu är det dags för dig som är född 2007 att konfirmera dig! Under oktober får du en inbjudningsfolder hemskickad till dig. Om du redan nu vill veta mer om konfirmationen hittar du information här nedan.

Vad gör vi under konfirmationen? 

När vi ses på konfirmandträffar eller läger pratar vi om olika frågor i små eller stora grupper. Det kan handla om allt mellan himmel och jord. Ofta hittar vi på olika aktiviteter och provar nya saker tillsammans. Konfirmationsgruppen får vara med och fira gudstjänst och andakt, veta mer om vad Bibeln och Psalmboken innehåller och hur det kan hänga ihop med vårt liv här idag.

Varför konfirmeras? 

Ordet konfirmation betyder bekräftelse. Det innebär att när vi konfirmerar oss bekräftar vi det kristna dopet. När vi döps som små får vi ett löfte från Gud om att han kommer att finnas där för oss under alla dagar, vad som än händer. Små barn förstår inte allt om Gud och den kristna tron och därför får den som döpts en inbjudan från Svenska kyrkan att konfirmera sig när personen fyller 14 år. Genom konfirmationen tackar vi på så sätt ja till att vara en del av den kristna gemenskapen och till Guds löfte.  

Vilka leder konfirmationen?

De som leder konfirmationen är präster, pedagoger, musiker och unga ledare från kyrkan, och de är nyfikna på dig och vad du funderar på. Inga frågor eller funderingar om tro eller livet är dumma eller konstiga, du kan fråga om vad du vill.

Nya kompisar och mer kunskap

Om du väljer att konfirmera dig hoppas vi att du efteråt ska känna att du fått fundera på frågor som du tycker är viktiga tillsammans med andra, att du fått många nya kompisar och haft en jätterolig tid, och att du lärt dig mer om Gud, Jesus, livet och världen.

Kanske blev du mer nyfiken på kyrkan och kristen tro, och vill fortsätta i en ungdomsgrupp eller som ung konfirmandledare. Eller så var inte kristen tro något för dig, men nu vet du vad det handlar om.

Konfirmationsgudstjänsten

Konfirmandtidens höjdpunkt och avslutning är konfirmationsgudstjänsten. Det är då vi samlas i kyrkan tillsammans med släkt och vänner. Konfirmanderna medverkar på olika sätt, församlingen ber för konfirmanderna och tillsammans läser man med i kyrkans trosbekännelse. Hur konfirmationsgudstjänsten ska firas bestämmer konfirmanderna själva tillsammans med konfirmationsledarna.

Anmälan  

För att anmäla sig till konfirmationen deltar du på en inskrivning tillsammans med vårdnadshavare.
I Trosa församling kommer inskrivningen för årets konfirmander vara följande:

söndagen den 14 november kl.15.00 i Trosa stads kyrka

KOntakta oss

Vill du veta något mer eller har frågor kring konfirmationen?
Hör av dig till oss! 
Mejl: trosa.forsamling@svenskakyrkan.se
Telefon: 0156-529 00