Foto: Ulf Sundberg

Våra församlingar

Svenska kyrkan i Trollhättan består av ett pastorat där tre församlingar ingår – Trollhättan, Götalunden och Lextorp. Trollhättans pastorat är ett av Skara stift största pastorat.

Pastoratet utgörs av de centrala delarna av Trollhättans stad och landsbygden väster om staden. I det området bor det ca 46 000 innevånare och knappt 60 %, ca 28 500, av dessa är tillhöriga Svenska kyrkan. Församlingslivet är rikt och varierat och utgår från de fyra kyrkorna – Trollhättans kyrka, Skogshöjdens kyrka, Götalundens kyrka och Lextorpskyrkan - och Kyrkans hus, som finns i olika stadsdelar av Trollhättan. Totalt har pastoratet ca 110 personer anställda, vilka arbetar indelade i sju olika arbetslag som leds av en arbetslags/verksamhetschef. Fyra av dessa arbetslag arbetar i församlingsverksamheten, ett arbetslag arbetar inom begravningsverksamheten och två av dem arbetar stödjande med administration och fastighetsförvaltning.

Inom församlingsverksamheten arbetar alla förekommande kategorier inom arbetslagen med olika uppgifter inom gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. En del av personalen har specialuppgifter inom Sjukhuskyrkan, Universitetskyrkan och Sverige finskt arbete. Många delar på de alldeles ”vanliga” arbetsuppgifterna men det finns också många arbetsuppgifter att inrikta sig lite mer speciellt på, t ex studiegrupper och ideellt arbete.