Meny

Trollhättans församling

Hit hör både Trollhättans kyrka och Skogshöjdens kyrka. Trollhättan blev egen församling 7 augusti 1857. Tidigare har församlingen tillhört Västra Tunhems pastorat och Gärdhems församling.

Svenska kyrkans Expedtion i Trollhättan finns i Kyrkans hus, Drottninggatan 42.
På Svenska kyrkans expedition kan du boka dop, vigslar m.m och få information om verksamhet inom Trollhättans, Götalundens och Lextorps församlingar.

Klicka här för öppettiderna.

I Trollhättans församling finns två kyrkor: Trollhättans kyrka, Kyrkbrovägen 1, 461 34 Trollhättan. Du kan också klicka här så ser du var kyrkan ligger i Trollhättan.
Skogshöjdnens kyrka, Torngatan 67, 461 73 Trollhättan.
Du kan också klicka här så ser du var kyrkan ligger i Trollhättan.

Händer På höjden, informationsblad för Skogshöjdens kyrka

Framöver - Detta händer i Trollhättans församling öster om Älven

Trollhättans kyrka renoveras

Trollhättans kyrka
Bild: Ulf Sundberg

Under perioden 1 september 2020 - 30 mars 2021 kommer Trollhättans kyrka att renoveras invändigt.

Det innebär att det inte äger rum någon verksamhet i kyrkan som dop, bröllop, begravningar, gudstjänster och konserter. Kyrkan är med andra ord inte öppen. Renoveringen innefattar invändig puts och målningsarbete, byggande av en ny toalettgrupp samt att öka tillgängligheten. Det som vanligtvis äger rum i Trollhättans kyrka kommer under renoveringstiden istället ske i Götalundens kyrka, Lextorpskyrkan eller Skogshöjdens kyrka.