Trollhättans kyrka
Foto: Jerry Lövberg

Trollhättans församling

Hit hör både Trollhättans kyrka och Skogshöjdens kyrka. Trollhättan blev egen församling 7 augusti 1857. Tidigare har församlingen tillhört Västra Tunhems pastorat och Gärdhems församling.

Svenska kyrkans Expedtion i Trollhättan finns i Kyrkans hus, Drottninggatan 42.
På Svenska kyrkans expedition kan du boka dop, vigslar m.m och få information om verksamhet inom Trollhättans, Götalundens och Lextorps församlingar.

Klicka här för öppettiderna.

I Trollhättans församling finns två kyrkor: Trollhättans kyrka, Kyrkbrovägen 1, 461 34 Trollhättan. Du kan också klicka här så ser du var kyrkan ligger i Trollhättan.
Skogshöjdnens kyrka, Torngatan 67, 461 73 Trollhättan.
Du kan också klicka här så ser du var kyrkan ligger i Trollhättan.

Trollhättans kyrka renoveras

Trollhättans kyrka
Foto: Ulf Sundberg

Under perioden 9 september 2020 - 30 mars 2021 kommer Trollhättans kyrka att renoveras invändigt och kommer under den här perioden inte att vara öppen. Det innebär att ingen verksamhet äger rum i kyrkan som dop, bröllop, begravningar, gudstjänster och konserter. 

Under renoveringen sker gudstjänster och förrättningar i Götalundens kyrka, Lextorpskyrkan, Skogshöjdens kyrka och Kyrkans hus på Drottninggatan 42.

Under årens lopp har kyrkan genomgått ett flertal restaureringar.

1962 kom de färgade fönstren till, ritade och utförda av konstnären Ralph Bergholz. Fönstret ”Herdarnas tillbedjan”, nu på västra långväggen, satt i koret 1896-1962.
1983-84 fick kyrkan sin nuvarande interiör under arkitekten Jerk Altons arbete, med bland annat helt ny färgsättning och delvis ny belysning. Kyrkan fick även kapprum, handikapptoalett och en ny uppgång till läktaren. Senaste renoveringarna ägde rum 2009-2010 då man målade fönstren, tegelstenarna fick nya fogar och långskeppet fick nytt koppartak.

Denna gång är renoveringen invändigt i kyrkan och kommer bl.a innebära lagning av puts, målning, nytt altarbord, ny ambo (talarstol), en extra ny dopfunt, ny plats för kören framme i kyrkan, renovering av köket samt nya toaletter.

Den 25 april 2021 kommer biskop Åke Bonnier och återöppnar Trollhättans kyrka.