Protokoll mandatperioden 2014-2017

Här nedan finns gamla protokoll och det är bara att klicka på kyrkofullmäktige eller respektive råd.