Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Trollhättan Besöksadress: Drottninggatan 42, 46133 Trollhättan Postadress: BOX 161, 46124 TROLLHÄTTAN Telefon: +46(520)472900 E-post till Svenska kyrkan Trollhättan

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Präst och arbetslagschef

Tjänsten är 100 %. Arbetslag: Götalundens församling (pga tidigare innehavare har fått kyrkoherdetjänst)

Som komminister/arbetslagschef i Trollhättans pastorat arbetar du på kyrkoherdens delegation och leder ett arbetslag om ca 10 personer som är präster, diakoner, kyrkomusiker och pedagoger/fritidsledare. Arbetslaget arbetar med utgångspunkt från Götalundens kyrka, men samverkar också med de tre övriga församlingsarbetslagen i pastoratet. Som arbetslagschef deltar du aktivt i kyrkoherdens ledningsarbete och möts tillsammans med övriga delegerade chefer varje vecka. Du jobbar mycket med verksamhetsplanering för ditt område och samråd med övriga arbetslagschefer och kyrkoherde. Du har personalansvar och leder personalsamling/APT varje vecka och möter varje individ i PU-samtal o likn.

En komminister/arbetslagschef arbetar också delvis direkt i församlingsverksamheten med gudstjänster, undervisning – t ex konfirmandgrupp eller någon studiecirkel eller leva-vidare-grupp och med utåtriktat arbete, t ex i samband med kampanjer och event i staden. Tillsammans med övriga arbetslagschefer (en präst och två diakoner) är man också delaktig i spännande utvecklingsarbete inom t ex barn- och ungdomsarbete, idealitet m m. Pastoratet arbetar aktivt med handlingsplaner för att komma vidare med sina utvecklingsområden: Öppenhet och tillgänglighet, Idealitetsarbete, Att se på alla åldrar med ett barnperspektiv, samt Rekryterande miljö.

Kompetens: Vigd präst enl Svenska kyrkans ordning och gärna dokumenterad ledarskapsutbildning. Låter detta spännande – Välkommen att ringa, och ansöka!

Upplysningar lämnas av:
Kyrkoherde Maria Classon, 0520-47 29 20
Komminister/arbetslagschef AnnaLena Nordlund, 0520-47 29 31

Ansökan med personligt brev och cv skickas till: Trollhättans pastorat  märk ansökan Präst/arbetslagschef Götalunden.

Fackliga företrädare:
KyrkA Sofia Angel, sofia.angel@kyrka.se
Vision Håkan Gerenmark, 070-650 46 24