En grupp människor är ute och vandrar i skogen.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Pilgrimsvandring till Edsleskog

En vandring med åtta etapper från maj - september

18 maj Etapp 1, ca 16 km

Trollhättan- Vänersborg 
Start kl. 10.00 vid Trollhättans kyrka. Inled gärna med Gökotta vid Forngården kl. 08.00 med gudstjänst och fikakorg. Målgång ca kl 17.00 vid Vänersborgs kyrka.
Ledare: Magdalena Stålhandske och Annika Ericsson
Anmälan: trollhattans.forsamling@svenskakyrkan.se eller 0520-47 29 00.

21 maj Etapp 2, ca 19 km

Vänersborg – Sikhalls camping/badplats
09.00 Vandringsstart vid Vänersborgs kyrka. Rast/ andakt vid Timmerviks kyrka under vandringen.
16 .00 - 17.00 Målgång vid Sikhalls camping som avslutas med andakt vid stranden.
Ledare: Göran Forsell, Pär-Åke Henriksson
Svårighetsgrad: Lätt vandring på Dalbostigen och över Dalboslätten.
Anmälan: frandefors.forsamling@svenskakyrkan.se eller 0521-400 14.


27 maj Etapp 3, ca 11 km

10.00 Vandringsstart vid Sikhalls badstrand.
16.00 Avslutningsmässa i Bolstad kyrka
Ledare: Göran Forsell, Manne Bennehed
Svårighetsgrad: mycket lätt vandring på lågtrafikerade vägar genom slättlandskapet.
Anmälan: bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se eller 0521-300 61

6 juni Etapp 4, ca 18 km

Bolstad kyrka - Holms kyrka
Mycket lätt vandring
09.30 Vandringsstart och andakt i Bolstad kyrka,
17.00 Ankomst till Holms kyrka.
Ledare: Inger Lindeskog, Thomas Hagman
Svårighetsgrad: mycket lätt vandring på lågtrafikerade vägar genom slättlandskapet.
Anmälan: mellerud.pastorat@svenskakyrkan.se eller 0530-362 00.

2 juli Etapp 5, ca 15 km

Holms kyrka - Upperud
Lätt vandring
11.00 Gudstjänst i Holms kyrka med efterföljande salladslunch till självkostnadspris.
12.30. Vandringsstart Holms kyrka 18.00 Ankomst till Cafe Bonaparte med avslutande andakt.
Ta med badkläder och något att grilla!
Ledare: Inger Lindeskog, Karin Nordin,Thomas Hagman
Svårighetsgrad: lätt vandring på grusväg och stigar med små höjdskillnader
Anmälan: mellerud.pastorat@svenskakyrkan.se eller 0530-362 00.

26 augusti Etapp 6, ca 16 km

Upperud - Högelund
Medelsvår vandring
09.00 Vandringsstart i Upperud.
16.00-17.00 Ankomst till Högelund
18.00 Mässa i Tisselskogs kyrka, (drop-in fika före gudstjänst)
Ledare: Eva Torger Malvila, Kristina Sandgren
Svårighetsgrad: medelsvår - kuperad terräng i skog och över berghällar.
Anmälan: steneby.forsamling@svenskakyrkan.se eller 0531-410 35

3 september Etapp 7, ca 9 km

Högelund - Värnebo
Medelsvår vandring
11.00 Mässa i Åmåls kyrka
14.00 Vandringsstart från Högelund P-plats.
17 .00 Avslutning med andakt vid ankomst Värnebo
Ledare: Inger Lindeskog och Elisabeth Tisell
Svårighetsgrad: medelsvår - vild och kuperad natur i skog och över berg.
Anmälan: amals.forsamling@svenskakyrkan.se eller 0532-60 78 80.

9 september Etapp 8, ca 12 km

Värnebo - Edsleskog
Medelsvår vandring
10.00 Vandringsstart från Värnebo.
17.00 Ankomst Edsleskog. Församlingen bjuder på en måltid och pilgrimsmärke delas ut till alla vandrare.
18.00 Mässa i Edsleskog kyrka
Ledare: Inger Lindeskog och Elisabeth Tisell.
Svårighetsgrad: medelsvår - kuperad terräng i skog och över berghällar.
Anmälan: amals.forsamling@svenskakyrkan.se eller 0532-60 78 80.