Meny

Påskens gudstjänster

Här hittar du gudstjänster från den 5 april - annandag påsk 13 april i kyrkorna i Trollhättan

Palmsöndagen 5 april
11.00 Högmässa, Elisabet Öman, Trollhättans kyrka
11.00 Gudstjänst med små och stora, Magdalena Mellgren Sävenstrand, Lextorpskyrkan.
11.00 Högmässa, Marie Jönsson, Götalundens kyrka
14.00 Finsk gudstjänst, Riki Kuivalainen, Lextorpskyrkan
18.00 Mässa, Camilla Juhlin, Hämta andan, mässa fylld av närvaro, längtan och hopp. Skogshöjdens kyrka

 Måndag 6 april
18.00 Passionsandakt, Gunilla Nylén, Götalundens kyrka

Tisdag 7 april
18.00 Passionsandakt, Maria Zetterlund, Götalundens kyrka

Onsdag 8 april
18.00 Passionsandakt, Maria Zetterlund, Götalundens kyrka

Skärtorsdag  9 april
14.00 Skärtorsdagsmässa, Magdalena Mellgren Sävenstrand, Lextorpskyrkan
18.00 Skärtorsdagsmässa, Annette Börjesson, Skogshöjdens kyrka
18.00 Skärtorsdagsmässa, Götalundens kyrka
18.00 Finsk mässa, Riki Kuivallainen Lextorpskyrkan
19.00 Skärtorsdagsmässa, Marina Lindquist Bild, orgelmusik. Trollhättans kyrka

 Långfredag 10 april
11.00 Långfredagsgudstjänst, Tina Haettner Blomquist, Trollhättans kyrka
11.00 Gudstjänst – Jesu sju ord på korset, Håkan Dafgård, Lextorpskyrkan.
11.00 Långfredagsgudstjänst, Marie Jönsson. Götalundens kyrka. 

Påskdagen 12 april
11.00 Högmässa, Tina Haettner Blomquist,Trollhättans kyrka.
11.00 Högmässa, Barbro Gustavsson, Lextorpskyrkan.
11.00 Högmässa, Henrik Gustafsson, Götalundens kyrka
14.00 Finsk mässa, Riki Kuivallainen Lextorpskyrkan
16.00 Ekumenisk gudstjänst, Sjukhuskyrkan NÄL
18.00 Påskdagsmässa, Annette Börjesson, Skogshöjdens kyrka

Annandag påsk 13 april
11.00 Gudstjänst, Elisabet Öman, Trollhättans kyrka.
11.00 Gudstjänst, Barbro Gustavsson, Lextorpskyrkan
18.00 Musikgudstjänst, Lars Nordh, Götalundens kyrka