Diktbild av Lars Björklund
Foto: Lars Björklund

”Vid källan”. Tjugo diktbilder av författaren och sjukhusprästen Lars Björklund

Utställning i Trollhättans kyrka 25/4-15/7 ”Igenom det svåra, med det vi varit med om, öppna för det oväntade. Tillsammans vid källan.”

 

”Lars Björklund är poet, präst och föreläsare. I sina dikter närmar sig Lars livets essens med stor varsamhet och lyckas förmedla något av det mest outgrundliga genom de till synes enkla fraserna. Sedan några år tillbaka använder sig Lars av plattformen Instagram för att sprida texter och fotografier. Där blir orden ett slags raster genom vilket bilderna syns.”  
Sara Hjelmstedt, Sigtunastiftelsen.

Utställningen kan besökas i Trollhättans kyrka fram till den 15 juli.