Utsikt från kyrktornet norr ut och Göta älv
Foto: Ulf Sundberg

Med anledning av coronaviruset

Svenska kyrkan i Trollhättan följer utvecklingen och anpassar sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer.

Uppdaterad 2021-09-27

 

Från den 29 september

går Sverige in i Steg 4 vad gäller avvecklingen av coronarestriktionerna. Det innebär:

 • Deltagartak för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata sammankomster i hyrd lokal tas bort.
 • Regler om maxantal per sällskap tas bort för serveringsställen inomhus.
 • Konserter tillåts på serveringsställen inomhus.
 • Rekommendationen om att arbeta hemifrån tas bort. Den som har symtom bör fortsatt stanna hemma och testa sig, och arbetsgivare bör då underlätta för hemarbete.

Fortsatt gäller dock att:

 • utrymmen som anordnaren disponerar över ska ordnas på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt
 • Den som har symtom bör fortsatt stanna hemma och testa sig, och arbetsgivare bör då underlätta för hemarbete.
 • Särskilda rekommendationer till personer som inte vaccinerat sig om att vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att de blir smittade och sprida sjukdomen covid-19. Det handlar om att fortsätta hålla avstånd till andra människor, och särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Det vilar enligt smittskyddslagen ett stort ansvar på individen att inte sprida smittsamma sjukdomar.

För Svenska kyrkan Trollhättan innebär detta att man nu återgår med försiktighet till ett s.k. normalläge och även fortsatt kommer utvecklingen av pandemin följas uppmärksamt och om läget ändras så kommer Svenska kyrkan Trollhättan att anpassa sig efter det.

 

 

REGLER FRÅN OCH MED 15 JULI

Att antalet vaccinerade i Sverige fortsätter att öka samtidigt som smittspridningen minskar gör att Folkhälsomyndigheten bedömer att anpassningen av smittskyddsåtgärder kan fortsätta som planerat.

Om du träffar fler än dina närmaste bör du göra det på ett sätt som minskar risken för smittspridning.

Du minskar risken för smittspridning genom att hålla avstånd och undvika att vara nära andra, framförallt inomhus och under längre tid. Det är också viktigt att stanna hemma och testa sig vid symtom.

Från och med 15 juli så sker en del förändringar. Här är några exempel:

 • Regler om begränsat antal passagerare för långväga kollektivtrafik tas bort. 
 • Regler som kräver ett visst antal kvadratmeter per person i inom- och utomhusmiljöer tas bort.
 • Kommunernas möjlighet att besluta om vistelseförbud på särskilt angivna platser tas bort.
 • Storleken på sällskap med anvisade sittplatser på allmänna sammankomster höjs till åtta personer. Mellan varje sällskap ska ett avstånd på 1 meter finnas.

En komplett tabell över vad som gäller finns på Folkhälsomyndighetens sida

REGLER FRÅN OCH MED 1 JUlI

Att antalet vaccinerade i Sverige fortsätter att öka samtidigt som smittspridningen minskar gör att Folkhälsomyndigheten bedömer att anpassningen av smittskyddsåtgärder kan fortsätta som planerat.

Från och med 1 juli så sker en rad förändringar. Här är några exempel:

 • Begränsningen på storlek för sällskap slopas på uteserveringar.
 • Inomhus får ett sällskap om åtta personer sitta tillsammans i en servering.
 • Inomhus tillåts 50 deltagare vid olika evenemang.
 • Om deltagarna anvisas en plats blir taket 300 personer.

Trots att taket höjs för antal personer i våra gudstjänstlokaler måste vi även fortsatt ta hänsyn till att mellan varje sällskap (får vara 4 personer) så måste det finnas 1 meters avstånd åt alla håll, så de antal besökare i våra kyrkor som vi angett sedan 1 juni står kvar till 15 juli för att sedan tas bort (om planerade lättnader genomförs).

Vi firar mässa med smittskyddsåtgärder och med präst/diakon/kyrkvärd.

Allmänna sammankomster där man även dricker kaffe (t.ex. café med quiz); genomförs utifrån gällande restriktioner.

Nu startas kyrktaxi upp igen. Vilka gudstjänster och kyrkor som är aktuella framgår av predikoturer, annonsering i TTELA och på hemsidan. Som ny kyrktaxiresenär behöver man ansöka via Svenska kyrkan Trollhättans expedition: 0520-47 29 00

Uthyrning av kyrkans lokaler för privata fester, t ex församlingshem för dopkaffe, kommer återupptas efter sommaren.

Svenska kyrkan Trollhättan planerar uppstart av flera verksamheter för barn, ungdomar, daglediga m.fl efter sommaren.

Under sommaren kommer också bjudas in till en del verksamheter som t. ex. caféer - se vår hemsida för aktuell information.

 

Uppdaterad 2021-06-11

REGLER FRÅN OCH MED 1 JUNI
Från och med 1 juni gäller nya förutsättningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, till exempel dop, vigsel och begravningar. Grundregeln är 8 deltagare exklusive personal, och 20 deltagare exklusive personal vid begravningsgudstjänster. Under vissa förutsättningar kan man dock vara fler:

50 deltagare vid tillställningar inomhus med anvisad sittplats och när lokalen tillåter det.
100 deltagare vid tillställningar utomhus.
500 deltagare vid tillställningar utomhus med anvisad sittplats.
Om inte anvisade platser finns och storleken på lokalen tillåter det gäller pandemilagens grundregel om max 8 deltagare och 20 vid begravningsgudstjänster.

Uthyrning av kyrkans lokaler för privata fester, t ex församlingshem för dopkaffe, kommer återupptas efter sommaren.

Svenska kyrkan Trollhättan planerar uppstart av flera verksamheter för barn, ungdomar, daglediga m.fl efter sommaren.

Under sommaren kommer också bjudas in till en del verksamheter som t. ex. caféer - se vår hemsida för aktuell information.

 

 

Uppdaterad 2020-11-27

Svenska kyrkan Trollhättan följer myndigheters rekommendationer i coronatider. 

Från och med 24 november och minst fyra veckor framåt får endast åtta personer delta vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. På grund av detta så blir det en del förändringar inom Svenska kyrkan Trollhättan

ÖPPNA KYRKOR
Under ovanstående period så firas gudstjänst i våra kyrkor men med mycket begränsat antal deltagare.  Anmälan till kommande söndags gudstjänst måste ske senast fredag kl 12 till 0520-47 29 00. Kyrkorna i pastoratet hålls öppna så mycket som möjligt för bön, stillhet och ljuständning. 

Trollhättans pastorat ger fortsatt möjlighet till dop och vigsel, med max 8 personer närvarande plus tjänstgörande – och håller kontakten med de som av olika skäl vill skjuta upp.

BEGRAVNINGAR
Vid begravningar får max 20 personer samlas. Har du frågor kontakta begravningsexpeditionen 0520-47 30 00, telefontider vardagar 9-12. Expeditionen är öppen för urnutlämning och bokade besök. 
epost:trollhattans.bokning@svenskakyrkan.se

DIGITALA ANDAKTER

Varje söndag sänds en av Trollhättans kyrkors gudstjänster direkt via Facebook kl 11. Läs mer i kalendariet på svenskakyrkan.se/trollhattan

Varje lördag kl 18 publiceras en andakt från någon av våra kyrkor på Facebook:
www.facebook.com/svenskakyrkantrollhattan/

Om du saknar Facebookkonto kan du se våra inlägg på hemsidans startsida (en bit ner på sidan).

VERKSAMHETER
Titta gärna in i vår kalender (länk) för att se vad som händer i våra olika kyrkor.

Innan du besöker oss, kontrollera i kalendern (länk) så att aktiviteten genomförs. 

Kyrkans hus, Drottninggatan 42, är öppet måndag-tisdag och torsdag-fredag  8.15-12.00 samt onsdag 7.45-12.00. 

LOKALHYRA
För tillfället hyr inte Svenska kyrkan Trollhättan ut sina lokaler.

DU SOM BESÖKARE
Det finns några saker du som besökare kan tänka på för att undvika att sprida smitta.

HAR DU FRÅGOR ELLER KÄNNER DIG OROLIG?
Om du är sjuk ska du vända dig till sjukvården via 1177 (extern länk) och följa de anvisningar du får.

Om du är orolig är du välkommen att ringa Svenska kyrkan i Trollhättan (länk), 0520-47 29 00, öppet vardagar 9-12

Annan tid kan du kontakta Jourhavande präst (extern länk).

Om du har frågor om coronaviruset kan du läsa på Krisinformation.se (extern länk) eller ringa 113 13, dygnet runt.

TACK!
Eftersom detta är en ny sorts influensavirus saknar vi den immunitet som i vanliga fall skyddar oss mer. Vissa grupper är särskilt utsatta, till exempel de som är äldre och de med andra sjukdomar i grunden.

Tack för att du gör det du kan för att undvika att vi utsätter varandra för smitta!