Utsikt från kyrktornet norr ut och Göta älv
Foto: Ulf Sundberg

Med anledning av coronaviruset

Svenska kyrkan i Trollhättan följer utvecklingen och anpassar sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer.

Uppdaterad 2021-06-11

Kyrkorna är öppna så långt det är möjligt

Vår kyrkor håller öppet så långt det är möjligt, men följer noga Folkhälsomyndighetens anvisningar.

REGLER FRÅN OCH MED 1 JUNI

Från och med 1 juni gäller nya förutsättningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, till exempel dop, vigsel och begravningar. Grundregeln är 8 deltagare exklusive personal, och 20 deltagare exklusive personal vid begravningsgudstjänster. Under vissa förutsättningar kan man dock vara fler:

  • 50 deltagare vid tillställningar inomhus med anvisad sittplats och när lokalen tillåter det.
  • 100 deltagare vid tillställningar utomhus.
  • 500 deltagare vid tillställningar utomhus med anvisad sittplats.

Om inte anvisade platser finns och storleken på lokalen tillåter det gäller pandemilagens grundregel om max 8 deltagare och 20 vid begravningsgudstjänster.

Uthyrning av kyrkans lokaler för privata fester, t ex församlingshem för dopkaffe, kommer återupptas efter sommaren.

Svenska kyrkan Trollhättan planerar uppstart av flera verksamheter för barn, ungdomar, daglediga m.fl efter sommaren.

Under sommaren kommer också bjudas in till en del verksamheter som t. ex. caféer - se vår hemsida för aktuell information.

 

 

Uppdaterad 2020-11-27

Svenska kyrkan Trollhättan följer myndigheters rekommendationer i coronatider. 

Från och med 24 november och minst fyra veckor framåt får endast åtta personer delta vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. På grund av detta så blir det en del förändringar inom Svenska kyrkan Trollhättan

ÖPPNA KYRKOR
Under ovanstående period så firas gudstjänst i våra kyrkor men med mycket begränsat antal deltagare.  Anmälan till kommande söndags gudstjänst måste ske senast fredag kl 12 till 0520-47 29 00. Kyrkorna i pastoratet hålls öppna så mycket som möjligt för bön, stillhet och ljuständning. 

Trollhättans pastorat ger fortsatt möjlighet till dop och vigsel, med max 8 personer närvarande plus tjänstgörande – och håller kontakten med de som av olika skäl vill skjuta upp.

BEGRAVNINGAR
Vid begravningar får max 20 personer samlas. Har du frågor kontakta begravningsexpeditionen 0520-47 30 00, telefontider vardagar 9-12. Expeditionen är öppen för urnutlämning och bokade besök. 
epost:trollhattans.bokning@svenskakyrkan.se

DIGITALA ANDAKTER

Varje söndag sänds en av Trollhättans kyrkors gudstjänster direkt via Facebook kl 11. Läs mer i kalendariet på svenskakyrkan.se/trollhattan

Varje lördag kl 18 publiceras en andakt från någon av våra kyrkor på Facebook:
www.facebook.com/svenskakyrkantrollhattan/

Om du saknar Facebookkonto kan du se våra inlägg på hemsidans startsida (en bit ner på sidan).

VERKSAMHETER
Titta gärna in i vår kalender (länk) för att se vad som händer i våra olika kyrkor.

Innan du besöker oss, kontrollera i kalendern (länk) så att aktiviteten genomförs. 

Kyrkans hus, Drottninggatan 42, är öppet måndag-tisdag och torsdag-fredag  8.15-12.00 samt onsdag 7.45-12.00. 

LOKALHYRA
För tillfället hyr inte Svenska kyrkan Trollhättan ut sina lokaler.

DU SOM BESÖKARE
Det finns några saker du som besökare kan tänka på för att undvika att sprida smitta.

HAR DU FRÅGOR ELLER KÄNNER DIG OROLIG?
Om du är sjuk ska du vända dig till sjukvården via 1177 (extern länk) och följa de anvisningar du får.

Om du är orolig är du välkommen att ringa Svenska kyrkan i Trollhättan (länk), 0520-47 29 00, öppet vardagar 9-12

Annan tid kan du kontakta Jourhavande präst (extern länk).

Om du har frågor om coronaviruset kan du läsa på Krisinformation.se (extern länk) eller ringa 113 13, dygnet runt.

TACK!
Eftersom detta är en ny sorts influensavirus saknar vi den immunitet som i vanliga fall skyddar oss mer. Vissa grupper är särskilt utsatta, till exempel de som är äldre och de med andra sjukdomar i grunden.

Tack för att du gör det du kan för att undvika att vi utsätter varandra för smitta!