Foto: Joachim Nywall

Musik i Trollhättans kyrka

Trollhättans kyrka har ett rikt musikliv med flera körer och ett generöst utbud av konserter och musikgudstjänster.

Körer:

I Trollhättans kyrka medverkar regelbundet Kyrkokören, Motettkören, Seniorkören och Syskonringen med sång i gudstjänsterna. Nedan hittar du  mer information om körerna och deras övningstider.

Kyrkokören, torsdagar 19.00

Motettkören, onsdagar 18:30. Läs mer på Motettkörens egen hemsida 
Mottetkörens Facebooksida

Seniorkören, torsdagar 10.30-11.45

Syskonringen
 Ett samarbete mellan Svenska kyrkan, SENSUS och Mellansels Folkhögskola . De syns på bilden ovan. Klicka här för att läsa mer om Syskonringen.

Våra kyrkomusiker:
Mattias Eklund, ansvarig Kyrkokören, Motettkören och Seniorkören, mattias.eklund@svenskakyrkan.se

Anton Hasselberg, ansvarig för Syskonringen, anton.hasselberg@svenskakyrkan.se