Foto: Joachim Nywall

Musik i Trollhättans kyrka

Trollhättans kyrka har ett rikt musikliv med flera körer, olika utbud av konserter och musikgudstjänster i Trollhättans kyrka.

Våra körer är: Kyrkokören, Motettkören, Seniorkören,  - alla medverkar regelbundet med sång i gudstjänsterna. Nedan hittar du körerna och deras övningstider.

Kyrkokören, torsdagar 19.00

Motettkören, onsdagar 18:30. Läs mer på Motettkörens egen hemsida 

Seniorkören, torsdagar 10.30-11.45

Syskonringen
 Ett samarbete mellan Svenska kyrkan, SENSUS och Mellansels Folkhögskola . De syns på bilden ovan. Klicka här för att läsa mer om Syskonringen.

Våra kyrkomusiker:
Mattias Eklund, ansvarig Kyrkokören, Motettkören och Seniorkören, mattias.eklund@svenskakyrkan.se

Anton Hasselberg, ansvarig för Syskonringen, anton.hasselberg@svenskakyrkan.se