Svenska kyrkan Trollhättan

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Trollhättan Besöksadress: Drottninggatan 42, 46133 Trollhättan Postadress: BOX 161, 46124 TROLLHÄTTAN Telefon: +46(520)472900 E-post till Svenska kyrkan Trollhättan

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Musikpedagog, föräldravikariat

Denna tjänst är inriktad på musik och barn (0 – 12 år) i olika grupper och även till viss del utåtriktad verksamhet. Välkommen med din ansökan till senast 1 april.

Du kommer tillsammans med pedagog leda barnrytmik för barn i åldern 3-18 månader på flera ställen i pastoratet. Dessa drivs som studiecirklar i samverkan med Sensus och omfattar ca 10 gånger/grupp.

Tillsammans med pedagog kommer du under några kortare perioder (5 veckor/grupp) leda Musiklek för de något äldre barnen (1,5 – 4 år) i en av kyrkorna.

Familjekören för barn i åldern 3 – 7 år med föräldrar möts en gång i veckan i en annan av kyrkorna.

De senaste terminerna har vi haft gemensamma musikalprojekt för barn i åldern 7 – 12 år. Musikpedagogen driver detta projekt tillsammans med pedagog och samlar barn från olika stadsdelar till övningar och genomförande av en musikal. I vår framförs Karin Runows ”Mot hjärtats mitt” och vi hoppas kunna göra något liknande till hösten.

”Blås för integration” är ett projekt vi driver med barn från olika stadsdelar för att spela tillsammans och bli en orkester. Detta är fortfarande i sin linda men varje onsdag samlas 6 - 8 barn och några toner har de redan lärt sig! Vår dröm är därför att hitta en vikarie som även behärskar brassinstrument, men annars söker vi andra lösningar.

Individuell pianoundervisning är också något som förekommer idag i denna tjänst, liksom att vid behov spela på enstaka gudstjänster och förrättningar. Eftersom det är ett vikariat inser vi att det kan vara svårt att hitta denna dubbla kompetens och det som är mest angeläget är det musikpedagogiska arbetet med barn.

Arbetet är till största delen förlagt måndag – fredag men enstaka helger förekommer då barn medverkar i gudstjänsten, läger eller med något utåtriktat arrangemang.

Du kommer ha din utgångspunkt i Lextorps församlings arbetslag, men verka i flera kyrkor i pastoratet. Utöver musikpedagogen finns idag sju kyrkomusiker i pastoratet med olika inriktning.

Kvalifikationer: Musikpedagog med intresse för att verka i kyrkan alternativt kyrkomusiker med inriktning och intresse för att arbeta med barn. Eftersom det handlar om ett vikariat är vi även beredda att anställa dig som är under utbildning.

Omfattning: 75 – 100%
Varaktighet: aug-18 – juli-19 (med viss möjlighet att justera utifrån dina möjligheter)

Upplysningar: Agneta van der Poel, diakon och arbetslagschef tel. 0520-47 29 37. Emma Bengtsson, musikpedagog tel. 0520 47 29 63
Faclig förträdare: Majken Frid Larsson, Lärarförbundet 0500-49 95 10

Välkommen med din ansökan till Trollhättans pastorat senast 1 april.