Musik i Skogshöjdens kyrka

Skogshöjdens kyrka har ett rikt musikliv med flera körer, musikkvällar och musikgudstjänster.

Våra körer är: Skogshöjdskören, kören "Höjdarna”,och Familjekören - alla medverkar regelbundet med sång i gudstjänsterna. Vi har Musikworkshop för ungdomar. Nedan hittar du körerna och deras övningstider.

Höjdarna För årskurs 2-6. Sång, pyssel och rolig gemenskap. Skogshöjdens kyrka, onsdagar 16-17

Musikworkshop. För dig i årskurs 7 och uppåt som gillar att sjunga och spela instrument. Vi ses några gånger per termin.
För mer information kontakta Helena Cervin - helena.cervin@svenskakyrkan.se.

Skogshöjdskören, vuxenkör,  Blandad kör med blandad repertoar. Onsdagar 18.30-20.30.

Våra kyrkomusiker:
Helena Cervin ansvarig för Höjdarna, Musikworkshop och Skogshöjdskören
helena.cervin@svenskakyrkan.se