Foto: Illustratör: Susanne Engman

Musik i Skogshöjdens kyrka

Skogshöjdens kyrka har ett rikt musikliv med flera körer, musikkvällar och musikgudstjänster.

Våra körer är: Skogshöjdskören, kören "Höjdarna”,och Familjekören - alla medverkar regelbundet med sång i gudstjänsterna. Vi har Musikworkshop för ungdomar. Nedan hittar du körerna och deras övningstider.

Familjekören

Familjekören vänder sig till barn 3-7 år tillsammans med förälder (eller annan vuxen). När vi ses sjunger vi sånger, har musiklekar, spelar på rytminstrument och närmar oss musiken på andra sätt. Tanken är också att barn och vuxen får en musikstund tillsammans där man lär sig sånger som man kan fortsätta sjunga hemma om man vill. Det blir även andakt och frukt varje gång. Ibland medverkar vi på små- och storagudstjänster i Skogshöjdens kyrka. Då sjunger vi sånger vi lärt oss under måndagarna. Ingen kostnad. Välkommen att vara med!


Måndagar kl 17.00-17.45, Skogshöjdens kyrka. Start 24 januari.
Anmälan och funderingar: helena.cervin@svenskakyrkan.se, telefon: 072-56 14 892

Höjdarna För årskurs 2-6. Sång, pyssel och rolig gemenskap. Start 26/1. Skogshöjdens kyrka, onsdagar 16-17

Musikworkshop. För dig i årskurs 7 och uppåt som gillar att sjunga och spela instrument. Vi ses några gånger per termin. Start 4/3. För mer information kontakta Helena Cervin - helena.cervin@svenskakyrkan.se.

Skogshöjdskören, vuxenkör,  Blandad kör med blandad repertoar. Onsdagar 18.30-20.30 start 26/1.

Våra kyrkomusiker:
Helena Cervin ansvarig för Höjdarna, Musikworkshop och Skogshöjdskören
helena.cervin@svenskakyrkan.se