Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Musik och körer i Lextorps församling

After-Work-musik. Några gånger per termin erbjuds en stilla musikalisk stund, som inledning på helgen.  Fredagar kl 17, och ibland erbjuds söndagsmusik kl 18, för datum: se annonsering på hemsidan och Facebook samt i TTELA.

Lextorpskyrkans kör övar på tisdagar kl 17.00-19.00 Vi sjunger svängig repertoar som vi gillar, och medverkar i gudstjänster och söndagsmusik. Ledare: Elina Bomström samt Kimmo Tuomaala, kantor 0520 472952 

Småbarnsrytmik 6–18 månader
Sjung, dansa och spela på instrument ihop med ditt barn.
Startdatum: Tisdag 7 september
Tid: 10:00-11:30
Vi träffas under 8 tillfällen
Anmälan krävs 
Gratis! kontakta christina.hernvall@svenskakyrkan.se  076-7980348 eller emma.bengtsson@svenskakyrkan.se 076 83 63 200

Musiklek
drar igång igen  tisdag 28 september
Musik och lek i en härlig kombination för barn 2-4 år tillsammans med vuxen. Vi träffas fem tisdagar kl 17.00-18.00. Frukt. Ingen kostnad.
Anmälan görs till christina.hernvall@svenskakyrkan.se 076-798 03 48 eller emma.bengtsson@svenskakyrkan.se, 0768-36 32 00

Trollhättans finska kyrkokör övar på söndagar kl 12.00- 13.30 och är den finska församlingens kör som medverkar i gudstjänster och andra sammanhang. Ledare: Kimmo Tuomaala

Välkommen att ta kontakt med oss:
elina.bomstrom@svenskakyrkan.se
Kimmo.tuomaala@svenskakyrkan.se