Mansgrupp 

Trollhättans församling har nu startat en mansgrupp med bas i Lextorpskyrkan.

Illustrerade siluetter av män

Det handlar om en grupp som är helt icke-konfessionell och därmed öppen för deltagare oavsett livsåskådning och tanken är att man delar det vi kallar livsnära berättelser, något som berört oss starkt på ett känslomässigt plan. Det kan vara ett dödsfall, en separation, tonårsföräldraskap, sjukdom, arbetslöshet, ensamhet eller helt enkelt ett behov av att samtala på ett lite djupare plan än vi män ibland gör med våra jargongbetonade samtalsstilar. Deltagande är gratis och helt öppet, du kan alltså sluta när du vill.

Förhoppningen var att vi skulle få igång en grupp med såväl kristna som muslimer och av de åtta som hittills anmält intresse har hälften bakgrund i islam. Första ordinarie mötet var torsdag 17 november och vi träffas tills vidare varannan torsdag (jämna veckor) kl 18.00-20.00. 

Vi kan ta emot ytterligare några deltagare Det enda viktiga utöver att du är man är att du är minst 20 år gammal och beredd att gå in under villkoret att det vi delar i mansgruppen skyddas av tystnadsplikt, det är nämligen främst våra sårbarheter vi samlas för att tala om. Du behöver behärska svenska språket något så när eller ha med dig egen tolk.

Torsdagarna 1 och 15 december kan du komma direkt till Lextorpskyrkan men därefter kan du ta kontakt med Elisabet Öman, som är präst och samordnare för verksamheten i Lextorpskyrkan, innan du kommer, tel  0520-472926.