Lextorpskyrkan

24 september 1973 invigdes kyrkan och klockstapeln av biskop Helge Brattgård som utsåg kyrkan till den vackraste kyrkan i Skara stift.

Trollhättans kyrka vinter
Lextorpskyrkan, Lantmannavägen 155, Trollhättan Foto: Ulf Sundberg

Lextorpskyrkan är byggd på en gammal samlingsplats om vi tänker på den gravkullen som finns vid kyrkans klockstapel. På kyrkans innergård finns också en stor sten med urgröpningar på ovansidan. Enligt experter har den tjänat som offersten under bronsåldern.

1969 togs beslut om att bygga en småkyrka i kvarteret Pärlemorfjärilen och i december 1971 tog kyrkoherde Erik Johansson första spadtaget. Kyrkan uppfördes 1971 i gjuten betong efter ritningar av arkitekten Karl Erik Ydeskog i en nutida gotisk stil. Anders Diös var byggherre och George Plathin byggmästare.

Kyrkan utgör östra delen av ett byggnadskomplex, där övriga byggnader är församlingslokaler. Tillsammans är de grupperade runt en öppen gård.

Klicka här så ser du var det är i Trollhättan

Lextorpskyrkan med altartavlan Foto: Ulf Sundberg