Samtals-/Leva vidare-grupper

Här finns ett antal olika grupper för dig som har mist någon, Det är grupper som startas när behov finns och det sker både i församlingarna eller sjukhuskyrkans försorg.

Stödgrupp för barn och ungdomar (7-17 år) som mist närstående

Att möta andra som vet hur det är – kan kännas skönt! Tillsammans arbetar vi med vad som blivit annorlunda efter dödsfallet. Teman i de olika åldersgrupperna är de samma, men metoderna är olika beroende på åldrar. I ord, bild och pyssel ger vi uttryck för sorgen och saknaden. Hur man kan hantera livet och framtiden. Dödsfallet kan ligga nära i tid eller längre tillbaka. Som förälder/vuxen anhörig har du möjlighet att vara med i en parallell grupp som tar upp samma teman som barnen och ungdomarna. Alla är välkomna oberoende av tro och tradition.
Kontaktperson:
Maria Zetterlund 0520-47 29 51, sms 076-1175338, maria.zetterlund@svenskakyrkan.se

Mötesplats för dig som är ung vuxen

För dig som är ung vuxen, ca 18-25 år, och har mist någon. Första tisdagen i månaden kl 17-19 i Götalundens kyrka. Man kan vara med varje gång eller enstaka gånger. 
Kontaktpersoner: Mia 076-117 53 38 

Stödgrupp för föräldrar

Denna grupp riktar sig till Dig/Er som förlorat barn i anslutning till förlossningen och upp till ca 1 års ålder. Gruppen träffas 5 gånger i Lextorpskyrkan, Trollhättan. Huvudsyftet är att ge er föräldrar möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter av ett litet barns död, hur familjen och livet påverkas.
Sjukhuskyrkans kontaktperson är Agneta Glemme, 010-435 65 62,  
agneta.glemme@vgregion.se

Stödgrupp för dig som förlorat ett barn

Att förlora ett barn oavsett ålder är tungt, många föräldrar uttrycker att det är i ”fel ordning”. Ibland känns livet tungt och i sorgen blir du tömd på egna krafter. I gruppen kan du dela erfarenheter och sätta ord på sorgen. I delandet får man kraft att orka en dag till. Gruppen är till för dig som har mist ett barn från ett år upp till vuxen ålder. Gruppen träffas vid fyra tillfällen.
Kontaktpersoner: Ulrika Svensson 010-435 65 64 alt. 0520-47 29 38

Grupp för dig som mist någon genom självmord

För dig som mist någon i din närhet genom självmord. När någon tagit sitt liv...
Plötsligt rasar världen samman. När någon i ens närhet tar sitt liv, drabbas man av något av det värsta man kan råka ut för. I ett slag förändras livet totalt för att aldrig bli detsamma igen. Många delar tyvärr denna erfarenhet. Du är inte ensam med känslor av smärta, skuld och ilska...
Samtalsgruppen för efterlevande är öppen för alla som förlorat någon närstående genom suicid.
Kontaktperson: Birgitta Simson 0520-47 29 33

Samtalsgrupp / Leva vidaregrupp för dig som mist en livskamrat

Grupper för dig som mist en livskamrat träffas på dagtid eller kvällstid under en begränsad tid i någon av församlingarnas lokaler. 
Kontaktpersoner: Annelie Nordholm 0520-47 29 35

Sorgegrupp – finsktalande - Suomenkielinen sururyhmä

Kontaktperson: Riki Kuivalainen Rödström 0520-47 29 67

Informationen ovan finns som en broschyr här.