Samtals-/Leva vidare-grupper

Har finns ett antal olika grupper för dig som har mist någon, Det är grupper som startas när behov finns och det sker både i församlingarna eller sjukhuskyrkans försorg.

Stödgrupp för barn och ungdomar (7-17 år) som mist närstående

  möta andra som vet hur det är – kan kännas skönt! Tillsammans arbetar vi med vad som blivitannorlunda efter dödsfallet. Teman i de olika åldersgrupperna är de samma, men metoderna är olika beroende på åldrar. I ord, bild och pyssel ger vi uttryck för sorgen och saknaden. Hur man kan hantera livet och framtiden. Dödsfallet kan ligga nära i tid eller längre tillbaka. Som förälder/vuxen anhörig har du möjlighet att vara med i en parallell grupp som tar upp samma teman som barnen och ungdomarna. Alla är välkomna oberoende av tro och tradition.
Kontaktpersoner:
Maria Zetterlund 0520-47 29 51, sms 076-1175338, maria.zetterlund@svenskakyrkan.se
Birgitta Edvinson 010-435 65 61, sms 070-5736141, birgitta.k.edvinson@vgregion.se

Mötesplats för dig som är ung vuxen

För dig som är ung vuxen, ca 18-25 år, och har mist någon. Första tisdagen i månaden kl 17-19 i Götalundens kyrka. Man kan vara med varje gång eller enstaka gånger. Dagen innan vill vi veta om du kommer per sms eller Instagram; ungavuxna_i_sorg.
Kontaktpersoner: Mia 076-117 53 38 el Birgitta 070-573 61 41

Stödgrupp för föräldrar

Denna grupp riktar sig till Dig/Er som förlorat barn i anslutning till förlossningen och upp till ca 1 års ålder. Gruppen träffas 5 gånger i Lextorpskyrkan, Trollhättan. Huvudsyftet är att ge er föräldrar möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter av ett litet barns död, hur familjen och livet påverkas.
Kontaktperson: Svante Classon 010-435 65 60

Stödgrupp för dig som förlorat ett barn

Att förlora ett barn oavsett ålder är tungt, många föräldrar uttrycker att det är i ”fel ordning”. Ibland känns livet tungt och i sorgen blir du tömd på egna krafter. I gruppen kan du dela erfarenheter och sätta ord på sorgen. I delandet får man kraft att orka en dag till. Gruppen är till för dig som har mist ett barn från ett år upp till vuxen ålder. Gruppen träffas vid fyra tillfällen.
Kontaktpersoner: Ulrika Svensson 010-435 65 64 alt. 0520-47 29 38

Grupp för dig som mist någon genom självmord

För dig som mist någon i din närhet genom självmord. När någon tagit sitt liv...
Plötsligt rasar världen samman. När någon i ens närhet tar sitt liv, drabbas man av något av det värsta man kan råka ut för. I ett slag förändras livet totalt för att aldrig bli detsamma igen. Många delar tyvärr denna erfarenhet. Du är inte ensam med känslor av smärta, skuld och ilska...
Samtalsgruppen för efterlevande är öppen för alla som förlorat någon närstående genom suicid.
Kontaktperson: Birgitta Simson 0520-47 29 33

Samtalsgrupp / Leva vidaregrupp för dig som mist en livskamrat

Grupper för dig som mist en livskamrat träffas på dagtid eller kvällstid under en begränsad tid i någon av församlingarnas lokaler. Startar när vi bedömer att det är möjligt med tanke på coronasmittan.
Kontaktpersoner: Barbro Gustavsson 0520-47 29 30 och Annelie Nordholm 0520-47 29 35

Sorgegrupp – finsktalande - Suomenkielinen sururyhmä

Kontaktperson: Minna Hellström 0520-47 29 43

Vill du så kan du skriva ut som en broschyr så finns den här.