Kyrkorådet 2018-2021

Här hittar du namnen på ledamöterna och ersättare för perioden 2018-2021 samt protokoll kyrkorådet.

Ledamöter

Ordinarie: Bernt Berggren, Ordförande, Bengt Kristiansson, vice ordförande, Hilkka Andersson, Ulrika Flood, Bo-Christer Österberg, Ingrid Sallander,  Rune Johansson, Anita Dahlström, Arne Samuelsson, Bertil Jönsson, Elisabet Öman, kyrkoherde.

Ersättare: Filip Westlin, Inga-Lill Hansson, Monica Isaksson, Anna-Karin Westberg, Dan Fogelberg

E-post till ordförande: bernt.berggren@svenskakyrkan.se