Meny

Kyrkofullmäktige 2018-2021

Ledamöter och ersättare för perioden 2018-2021 samt protokoll.

Ledamöter

Inga-Lill Hansson, ordförande, Inge Eklund, vice ordförande,
Bernt Berggren, Bengt Kristiansson, Hilkka Andersson, Arne Samuelsson, Leif Hellström, Anita Dahlström, Bertil Jönsson, Märta Tofeldt, Rune Johansson, Bo-Christer Österberg, Ingrid Sallander, Yngva Nolkrantz, Linnea Regnlund, Filip Westlin, Monika Larsson, Anita Glemring, Olof Wiking, Wilhelm Lundman, Kristina gruvander, Mathias Tillberg, Susanne Lext, Anna-Karin Westberg, Lena Bogren, Thomas Glemring, Christina Kristiansson,Karin Sperr, Eva Zakrisson, Monica Isaksson, Helena Klar Fast, Ulrika Floodh

Ersättare
Kerstin Nydqvist, Arne Simonsson, Gunilla Pettersson, Britt Hallgren, Anne-Marie Jonsson, Dan Fogelberg,  Erik Svensson, Jan Andersen, Stig Olausson, Anita Berggren, Helena Nissfolk, Gunnell Wadell, Lena Ekman, Jan Andersson,Jurgen Engelbrecht, Sirpa Sirviö