Foto: Ulf Sundberg

Maskinmässa på Håjum

Vart annat år i september månad är det maskinmässa på Håjums begravningsplats i Trollhättan. Under en dag kommer utställare och besökare från andra förvaltningar och företag för att titta på nya produkter.

Bilder från maskinmässan torsdag 13 september 2018. Det är  Trollhättans fotbollsklubb som ordnar mässan i samarbete med kyrkogårdsförvaltningen. Det är maskintillverkare, plantskolor, gjuteri och andra leverantörer av park och kyrkogårdsutrustning. Detta år kom det 41 utställare och mässan var välbesökt från kyrkogårdsförvaltningar, kommunala parkförvaltningar, bostadbolag och entreprenörer. Information om kommande produkt och maskindag finns på Trollhättans fotbollsklubbs hemsida https://www.tfk.nu/tfk/sida/25567/produkt-maskindag