Kapell och cermonilokaler

regler för begravningscermonier under pandemin

Foto: Ulf Sundberg

 

Här kan du läsa mer om gällande regler vid sammankomster - länk till Folkhälsomyndighetens hemsida.

Vid fler frågor kring begravningar - kontakta begravningsexpeditionen tfn 0520-47 30 00

En kristen begravning brukar i regel äga rum i en församlingskyrka eller i ett kapell. I Trollhättan finns Hoppets och Ljusets kapell på Håjums begravningsplats samt fyra kyrkor, Trollhättans kyrka, Skogshöjdens kyrka, Lextorpskyrkan och Götalundens kyrka.

Kapellen används även av andra samfund och vid borgerliga begravningar. Både Hoppets och Ljusets kapell är neutrala. 

Foto: Ulf Sundberg

Hoppets kapell (övre bilden) är störst och där ryms cirka 150 personer. Ljusets kapell (nedre bilden) rymmer cirka 30 personer. 

I Hoppets kapell finns också en projektor för bildvisning, bildspel med mera. Kontakta expeditionen för mer information.

Ljusets kapell