Kapell och cermonilokaler

En kristen begravning brukar i regel äga rum i en församlingskyrka eller i ett kapell. I Trollhättan finns Hoppets och Ljusets kapell på Håjums begravningsplats samt fyra kyrkor, Trollhättans kyrka, Skogshöjdens kyrka, Lextorpskyrkan och Götalundens kyrka.

Kapellen används även av andra samfund och vid borgerliga begravningar. Både Hoppets och Ljusets kapell är neutrala. 

Foto: Ulf Sundberg

Hoppets kapell (övre bilden) är störst och där ryms cirka 150 personer. Ljusets kapell (nedre bilden) rymmer cirka 30 personer. 

I Hoppets kapell finns också en projektor för bildvisning, bildspel med mera. Kontakta expeditionen för mer information.

Ljusets kapell

Angående vaccinationsbevis

Svenska kyrkan Trollhättan kommer INTE att tillämpa användningen av vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster. Från 1 december kommer antalet deltagare begränsas till max 100.

Skriften om begravning

Berättar hur begravning fungerar i Sverige. Finns på flera språk samt inläst på svenska.