Kapell och cermonilokaler

max 50 deltagare på begravningar PGA CORONAVIRUSETS UTBROTT

Händelser som sammanför många människor kan under vissa omständigheter ligga till grund för stor smittspridning. Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare. Om frågor pga detta uppstår kring begravningar - kontakta begravningsexpeditionen tfn 0520-47 30 00

En kristen begravning brukar i regel äga rum i en församlingskyrka eller i ett kapell. I Trollhättan finns Hoppets och Ljusets kapell på Håjums begravningsplats samt fyra kyrkor, Trollhättans kyrka, Skogshöjdens kyrka, Lextorpskyrkan och Götalundens kyrka.

Kapellen används även av andra samfund eller vid borgerliga begravningar. Både Hoppets och Ljusets kapell är neutrala och kan användas vid dessa tillfällen. 

Foto: Ulf Sundberg

Hoppets kapell (övre bilden) är störst och där ryms cirka 150 personer, under coronatider max 50. Ljusets kapell (nedre bilden) rymmer cirka 30 personer och där tar vi 10-12 personer p g a corona.

I Hoppets kapell finns också en projektor för bildvisning, bildspel med mera. Kontakta expeditionen för mer infomration.

Ljusets kapell