"Färdiga gravplatser"

Det är återlämnade stenar där namnen är borttagna som har flyttats till kvarteret Blåsippan på Håjums begravningsplats och som nu kan återanvändas som nya gravplatser för kistgravar eller urngravar.

Kvarteret Blåsippan är centralt belägget på begravningsplatsen och hör till de nyligen iordningsställda gravplatserna.

Med färdig gravplats menar vi att:

Gravstenen står på plats (får ej flyttas) inskription på stenen bekostas av gravrättsinnehavaren. Gravplatsen är på 25 år (kan förlängas) och innehåller 15 års gravskötsel, vårblommor, sommarblommor inklusive skötsel. Kostnad för detta paketet är 25 000:-, 2020 års pris. För mer information kontakta begravningsexpeditionen 0520 47 30 00 epost: trollhattans.bokning@svenskakyrkan.se