Toner strömmar ur fyra öppna munnar.
Foto: Illustratör Susanne Engman

Vill du sjunga i en manskör?

Harmoni är Trollhättans manskör. Kören bildades 1928 och fyller alltså 95 år i höst.

Numera leds kören av Thorgny Skantz, en av kyrkomusikerna i Trollhättans församling.

Från och med denna termin tillhör kören Trollhättans församling och inlemmas därmed i församlingens körverksamhet.

Vi vill gärna bli fler sångare. Kören sjunger fyrstämmigt. Både sakral och profan körmusik. Kören söker nu både tenorer och basar.

Här tillämpas ingen provsjungning. Kan du härma glassbilen är du kvalificerad!Nya manliga sångare hälsas hjärtligt välkomna.

Harmoni övar tisdagskvällar i Götalundens kyrka. Kören startar höstterminen den 15 augusti kl. 18.15 – 20.30 i Götalundens kyrka.

Kören kommer att medverka vid ett antal gudstjänster och samlingar under hösten.

Välkommen att sjunga i Trollhättans manskör, Harmoni!

För mer info maila: thorgny.skantz@svenskakyrkan.se