Röstning i kyrkovalet.
Foto: Emma Berkman /Ikon

Frågor och svar om kyrkovalet

Bra att veta om kyrkovalet

NÄR ÄR KYRKOVALET?
Söndag den 19 september 2021 är det kyrkoval. I Svenska kyrkan är det val vart fjärde år och alltid den tredje söndagen i september.

VEM FÅR RÖSTA?
För att kunna rösta i Kyrkovalet ska du vara medlem i Svenska kyrkan och fylla 16 år senast på valdagen. Men, du måste också finnas upptagen i röstlängden. Röstlängden baseras på uppgifter som hämtas ur Kyrkobokföringen 37 dagar innan valdagen. För Kyrkovalet 2021 innebär det att dessa uppgifter tas ut ur Kyrkobokföringen den 13 augusti 2021, så senast den dagen ska församlingen hunnit registrera ditt medlemskap i Kyrkobokföringen.

HUR MÅNGA ÄR RÖSTBERÄTTIGADE?
I kyrkovalet 2021 är det strax under fem miljoner medlemmar som har rösträtt. Nära en miljon röstade i kyrkovalet 2017.

VAD VÄLJER JAG TILL?
I kyrkovalet väljer du de personer som ska få förtroendet att styra kyrkan de kommande fyra åren. Direkta val sker till kyrkofullmäktige i församlingen eller i pastoratet, till stiftsfullmäktige i stiftet och till kyrkomötet på den nationella nivån.

KAN JAG KANDIDERA?
Alla kan kandidera men det finns vissa krav för att kunna väljas. Det krävs att du (kandidaten) på valdagen tillhör Svenska kyrkan, är döpt i Svenska kyrkan eller annat kristet samfund eller tidigare varit förtroendevald i Svenska kyrkan och fyller 18 år senast på valdagen. Du ska också vara kyrkobokförd i det område valet gäller. För kyrkomötet gäller dock att du är valbar bara i det stift där du är kyrkobokförd, vilket exempelvis betyder att om du bor i Visby stift kan du inte väljas till att representera dem som bor i Luleå stift. Du som kandiderar ska också finnas med på den av stiftet fastställda grupp- och kandidatförteckningen. Vissa anställda i Svenska kyrkan kan inte heller väljas, till exempel biskoparna och andra med ledande befattningar. Cirka 33 000 personer har i dag förtroendeuppdrag i Svenska kyrkan som de fått i direkta val.

HUR KANDIDERAR JAG?
En nomineringsgrupp måste anmäla dig som kandidat och du måste själv ha förklarat dig villig att ställa upp genom ett skriftligt medgivande. Läs mer om hur du gör om du vill ställa upp i kyrkovalet.

VAD RÖSTAR JAG PÅ?
De grupper som deltar i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper. Det är sammanslutningar och intressegrupper formade för att delta i kyrkovalet. På kyrkovalets webbplats www.svenskakyrkan.se/kyrkoval kommer du före valdagen att kunna se vilka grupperna och kandidaterna är.

NÄR KAN JAG SE VILKA NOMINERINGSGRUPPER OCH KANDIDATER
JAG KAN VÄLJA MELLAN?
Registrering av grupper och anmälan av kandidater ska ske senast den 15 april, sedan ska stiftsstyrelserna fastställa grupp- och kandidatlistorna i juni. Först därefter kan vi publicera listorna med samtliga grupper och kandidater som går att rösta på.

NÄR KOMMER RÖSTKORTEN?
De röstberättigade får sitt röstkort omkring den 30 augusti 2021. På röstkortet finns uppgifter om vilken vallokal du ska rösta i och vilka val du har rätt att rösta till. På röstkortet finns också information om vilken röstningslokal du kan förtidsrösta i, som ligger inom ditt valområde.

Måste man ha röstkortet med sig?

På röstkortet står det vilken församling, vilket valdistrikt och vilket stift du tillhör och vilka val du får delta i. Där står också vallokalens adress och öppettider samt adress och öppettider för förtidsröstning.

Du måste ha med dig ditt röstkort om du förtidsröstar. Röstkortet används för att skicka din röst till din vallokal. Det är också viktigt att du har med dig legitimation. Om du inte har med ditt röstkort kan ett nytt skrivas ut i förtidsröstningslokalen.

Det är inte obligatoriskt att ha med sig röstkortet till vallokalen, men det underlättar för att enkelt kontrollera att du är i rätt vallokal. Däremot behöver du ha med dig legitimation.

Hur gör jag för att rösta?

Den 19 september har alla vallokaler öppet kl 9-11 och 12-20. Information om öppettider och lokaler finns också på röstkortet. Du kan förtidsrösta i samtliga röstningslokaler i hela landet, 6-19 september. Det är också möjligt att förtidsrösta genom brevröstning. På pastors- och församlings-expeditioner hittar du information om röstmottagningsställen, öppettider och material för brevröstning. För den som blir förhindrad att besöka vallokalen är budröstning möjlig. Läs mer här om hur man röstar

Är det möjligt att personrösta?

Ja, på valsedeln kan du markera upp till tre personer som du helst vill se valda. När presenteras valresultatet? När vallokalerna stänger görs direkt en preliminär röstsammanräkning. Vartefter de preliminära resultaten blir klara presenteras de på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval. Ansvaret för den slutliga rösträkningen har stiften.