Församlingsrådet i Lextorps församling 2018-2021

Här ser du hela rådet. Från vänster Yngva Nolkantz, Bo-Christer Österberg, Agneta van der Poel, arbetslagschef, Monika Larsson, Lis-Beth Forsgård, Hilkka Andersson, ordförande, Anneli Heikkinen, Gunnel Wadell, Maria Classon, kyrkoherde, Lisbeth Eklund, Rosalie Lyrehed, Ingela Sandberg, sekreterare