Församlingsrådet i Götalundens församling 2018-2021

Här nedan finns protokoll för rådet.