Svenska kyrkan expedition i Trollhättan

Här kan du boka dop, vigslar m.m och få information om verksamhet inom Trollhättans, Skogshöjdens, Götalundens och Lextorpskyrkorna.

Svenska kyrkans expedition

 

Måndag - fredag 9-12. För personligt besök ring och boka tid.

Besöksadress

Expeditionen för församlingsverksamheten finns i Kyrkans hus, Drottninggatan 42 i Trollhättan.

(Expeditionen för begravningsverksamheten finns på Håjums begravningsplats, Gärdhemsvägen 35, Trollhättan. )

Telefon

För ärenden som gäller församlingsverksamheten t ex bokningar av dop, vigslar etc.
0520-47 29 00
E-post: trollhattans.forsamlingsexp@svenskakyrkan.se
Postadress: Box 161, 461 24 Trollhättan 

För ärenden som gäller begravningsverksamheten, gravskötsel och begravningsbokning.
0520-47 30 00
E-post: trollhattans.begravningsexp@svenskakyrkan.se

Fakturaadress

Trollhättans församling
Fack 77801900
Box 15018
750 15 Uppsala

Lediga tjänster
Det sökes på följande mailadress: trollhattans.ansokningar@svenskakyrkan.se 
Märk ansökan med den tjänst du söker.

Utlämning av urnor
Urnutlämningar till Håjums och Götalundens begravningsplatser bokar du på 0520-47 30 00. Urnutlämningar till övriga orter bokar du på 0520-47 30 07, Utlämningen görs i expeditionen på Håjums begravningsplats, Gärdhemsvägen 35.

 

Välkommen!

Kyrkornas adresser:

Götalundens kyrka, Idrottsvägen 15 b, Trollhättan

Lextorpskyrkan, Lantmannavägen 155, Trollhättan

Skogshöjdens kyrka, Torngatan 67, Trollhättan

Trollhättans kyrka, Kyrkbrovägen 1, Trollhättan