Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Trollhättan Besöksadress: Drottninggatan 42, 46133 Trollhättan Postadress: BOX 161, 46124 TROLLHÄTTAN Telefon:+46(520)472900 E-post till Svenska kyrkan Trollhättan

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Dödsfall/sorgegrupper

Avsked vid dödsfall. Sorgegrupper och leva-vidaregrupper.

Sjukhuskyrkan kan bistå med hjälp och stöd och/eller andakt vid avsked i samband med dödsfall. Avsked kan ske på avdelning eller vid avskedsrummet som ligger i anslutning till bårhuset. Avsked i bårhusets Avskedsrum ska bokas hos obduktionsteknikerna som nås via växeln på telefon 010-435 00 00.

Tänk på att det är lika viktigt för barn och ungdomar att få ta avsked av den döde. Även ett mycket litet barn förstår/anar mer än vi ofta tror. Vid Avskedsrummet finns det ett angränsande rum som ger möjlighet att pausa, samtala, leka eller vänta i. Sjukhuskyrkans personal har erfarenhet och utbildning i att möta barn och ungdomar som drabbats. Du är välkommen att ringa oss för att rådfråga.

Sök Sjukhuskyrkan via växeln på telefon 010-435 00 00.

Sorgegrupper – det finns en läkande kraft att få dela sin sorg med andra som har mist partner, förälder, syskon eller barn. Sjukhuskyrkans sorgegrupper är öppna för alla som har en anknytning till sjukhuset, oavsett tro eller livsåskådning.

 

Leva- vidaregrupp för föräldrar som förlorat små barn

Denna grupp riktar sig till Dig/Er som förlorat barn i anslutning till förlossningen och upp till ca 1 års ålder.

Gruppen träffas 5 gånger i Lextorpskyrkan, Trollhättan. Huvudsyftet är att ge er föräldrar möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter av ett litet barns död, hur familjen och livet påverkas.

På Alla Helgons Dag anordnas varje år i Lextorpskyrkan en Minnesgudstjänst kl.16.00 med förbön och ljuständning för dessa barn.

Sjukhuskyrkans kontaktperson: Svante Classon, 

Tel: 010-435 65 60 mail: svante.classon@vgregion.se  

 

Stödgrupp för barn och ungdomar som mist närstående

Vi inbjuder, tillsammans med Vänersborgs församling, till en stödgrupp för barn/ungdomar i skolåldern (7-19 år) som förlorat någon nära.

Att möta andra som vet hur det är – kan kännas skönt! I lek, bild, ord och samtal beroende på ålder ger vi uttryck för sorg och saknad. Vi pratar om det som blivit annorlunda efter dödsfallet. Dödsfallet kan ligga nära i tiden eller långt tillbaka.                                                                   

Gruppen leds av Maria Zetterlund, ungdomsdiakon och Birgitta Edvinson, sjukhuspräst och utbildad i Barn och sorg vid Ersta Sköndal Högskola i samarbete med Rädda Barnen. Båda har stor erfarenhet i att möta barn och ungdomar i sorg.

Stödgruppen träffas på Oliven som ligger centralt i Vänersborg. Under grupptiden finns det möjlighet för medföljande vuxen/vuxna att delta i gruppsamtal. Stödgruppen träffas under en termin, ca 8 gånger.                                                                

En mamma berättar… - länk till föräldrabrev

Sjukhuskyrkans kontaktperson: Birgitta Edvinson

tel: 010-435 65 61 mail: birgitta.k.edvinsson@vgregion.se

 

Leva - vidare - grupp, SPES

För dig som mist någon i din närhet genom självmord.

När någon har tagit sitt liv...

Plötsligt rasar världen samman. När någon i ens närhet tar sitt liv, drabbas man av något av det värsta man kan råka ut för. I ett slag förändras livet totalt för att aldrig bli detsamma igen. Många delar tyvärr denna erfarenhet. Du är inte ensam med känslor av smärta, ångest, skuld och ilska...

Samtalsgruppen för efterlevande är öppen för alla som förlorat någon närstående genom suicid.

Samtalen kan handla om sorg, skuld, frågor, ilska mot människor och kanske mot Gud. Ni delar en gemensam erfarenhet som kan göra det lättare att förstå och kan stötta varandra.

Vi träffas varannan vecka. Gruppen öppnas upp för nya deltagare med jämna mellanrum. Du introduceras genom att träffa någon av samtalsledarna först. Gruppen leds av Birgitta Edvinson, sjukhuspräst och Birgitta Simson, diakon.

Sjukhuskyrkans kontaktperson: Birgitta Edvinson

tel: 010-435 65 61 mail: birgitta.k.edvinsson@vgregion.se  

SPES: Riksförbundet för Suicid Prevention och Efterlevandes Stöd Länk till SPES

 

Stödgrupp för dig som förlorat ett barn

Att förlora ett barn oavsett ålder är tungt, många föräldrar uttrycker att det är i ”fel ordning”. Ibland känns livet tungt och i sorgen blir du tömd på egna krafter. I gruppen kan du dela erfarenheter och sätta ord på sorgen. I delandet får man kraft att orka en dag till.

Gruppen är till för dig som har mist ett barn från ett år upp till vuxen ålder.

Gruppen träffas vid fyra tillfällen.

Sjukhuskyrkans kontaktperson: Ulrika Svensson
tel. 010-435 65 64 alt. 0520-47 29 38 Mail: ulrika.svensson@svenskakyrkan.se 

 

Saknar Du en grupp för Dig – ta kontakt med Din församling!