Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Trollhättan Besöksadress: Drottninggatan 42, 46133 Trollhättan Postadress: BOX 161, 46124 TROLLHÄTTAN Telefon:+46(520)472900 E-post till Svenska kyrkan Trollhättan

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Diakoni i Lextorps församling

Vi som arbetar med diakoni vill skapa mötesplatser med gemenskap och trevnad, samt främja erfarenhetsutbyte, där människor känner sig hemma och trivs. Vi vill även genom vårt arbete göra Jesus Kristus känd. Människor kan se sin situation i ett vidare perspektiv. I det diakonala arbetet behövs många ideella krafter - diakoni är mycket mer än det diakonerna utför!

Bild: Sven Erik Falk

Några mötesplatser i Lextorps församling:

 • Torsdagssamling
 • Språkcafé
 • Lextorps kyrkliga Arbetskrets
 • Missionsgrupp (finskspråkig) och Internationell kvinnogrupp.

Aktuellt program och tider 

Diakoner

 • tar emot besök för enskilda och grupper i kyrkan för samtal och själavård
 • gör hembesök - uppsökande arbete
 • vill inspirera människor till diakonalt ansvar
 • handleder och samverkar med ideella medarbetare i olika uppgifter
 • samarbetar med sjukvård, hemtjänst och socialtjänst o s v då det behövs
 • förmedlar hjälp vid behov och vidarebefordrar ärenden till övriga samhället
 • medverkar i gudstjänster

Agneta van der Poel
arbetslagschef och diakon för äldreboendena Blåvingen, Lantmannavägen 102 samt Tallbacken, flyktingarbete m.m.
Tel 0520-47 29 37
E-post: agneta.van-der-poel@svenskakyrkan.se

Minna Hellström
diakon för finskspråkig arbete, (hösten 2019 även sopplunch)
Tel 0520-47 29 43
E-post: minna.hellstrom@svenskakyrkan.se

Louise Sahlin
diakoniassistent för äldreboendena Humlevägen och Granngården, torsdagssamling, språkcafé m.m.
Tel 0520-47 29 42
E-post: louise.sahlin@svenskakyrkan.se