Diakoni i Lextorpskyrkan

Vi som arbetar med diakoni vill skapa mötesplatser med gemenskap och trevnad, samt främja erfarenhetsutbyte, där människor känner sig hemma och trivs. Vi vill även genom vårt arbete göra Jesus Kristus känd. Människor kan se sin situation i ett vidare perspektiv. I det diakonala arbetet behövs många ideella krafter - diakoni är mycket mer än det diakonerna utför!

Foto: Sven Erik Falk

Några mötesplatser i Lextorpskyrkan:

Under Corona-pandemin har vi begränsade mötesplatser och vi håller på att hitta nya former.

Diakoner

  • tar emot besök för enskilda i kyrkan för samtal och själavård
  • gör hembesök - uppsökande arbete
  • vill inspirera människor till diakonalt ansvar
  • handleder och samverkar med ideella medarbetare i olika uppgifter
  • samarbetar med sjukvård, hemtjänst och socialtjänst o s v då det behövs
  • förmedlar hjälp vid behov och vidarebefordrar ärenden till övriga samhället
  • medverkar i gudstjänster