Foto: Alex Giacomini /Ikon

Diakoni i Trollhättans kyrka

Vi som arbetar med diakoni vill skapa mötesplatser med gemenskap och trevnad, samt främja erfarenhetsutbyte, där människor känner sig hemma och trivs. Vi vill även genom vårt arbete göra Jesus Kristus känd. Människor kan se sin situation i ett vidare perspektiv. I det diakonala arbetet behövs många ideella krafter - diakoni är mycket mer än det diakonerna utför!

Några mötesplatser i Trollhättans kyrka

Verksamheten Trädet - grupper och cirklar i Kyrkans hus

Verksamheten Trädet i Kyrkans hus, Drottninggatan 42, vill sprida glädje och gemenskap och skapa plats för nya kontakter. Tillsammans får vi dela tankar och kunskap med varandra samt lära oss nya saker i alla de former verksamheten erbjuder. Verksamheten är öppen tisdag-torsdag under terminerna med sommar- och juluppehåll.

Studiecirklar och öppna kostnadsfria grupper anordnas i samarbete med studieförbundet Sensus. 
Läs mer om Trädets café och annan verksamhet längst ner på sidan under- Verksamheten Trädet - grupper och cirklar i Kyrkans hus

Tisdagste
Kaffe finns oxå...För dig 18 år och uppåt och som kallar dig för ung vuxen. Tisdagar i Kyrkans hus kl 18-20

Tisdagsorgel
Orgeltoner i Trollhättans kyrka tisdagar kl 12.15-12.45. Fri entré!

Onsdagkväll i Kyrkans hus
Kl 17, En stund att sitta ner kring kaffe/te och smörgås

Hjortmossens kyrkliga syförening
Varannan onsdag kl 14.30 i Kyrkans hus

Diakoner

  • tar emot besök för enskilda och grupper i kyrkan för samtal och själavård
  • gör hembesök - uppsökande arbete
  • vill inspirera människor till diakonalt ansvar
  • handleder och samverkar med ideella medarbetare i olika uppgifter
  • samarbetar med sjukvård, hemtjänst och socialtjänst o s v då det behövs
  • förmedlar hjälp vid behov och vidarebefordrar ärenden till övriga samhället
  • medverkar i gudstjänster