Diakoni i Trollhättans församling

Vi som arbetar med diakoni vill skapa mötesplatser med gemenskap och trevnad, samt främja erfarenhetsutbyte, där människor känner sig hemma och trivs. Vi vill även genom vårt arbete göra Jesus Kristus känd. Människor kan se sin situation i ett vidare perspektiv. I det diakonala arbetet behövs många ideella krafter - diakoni är mycket mer än det diakonerna utför!

Några mötesplatser i Trollhättans församling

Verksamheten Trädet - grupper och cirklar i Kyrkans hus

Verksamheten Trädet i Kyrkans hus, Drottninggatan 42, vill sprida glädje och gemenskap och skapa plats för nya kontakter. Tillsammans får vi dela tankar och kunskap med varandra samt lära oss nya saker i alla de former verksamheten erbjuder. Verksamheten är öppen tisdag-torsdag under terminerna med sommar- och juluppehåll.

Studiecirklar och öppna kostnadsfria grupper anordnas i samarbete med studieförbundet Sensus. 
Läs mer om Trädets café och annan verksamhet längst ner på sidan under- TRÄDET - GRUPPER OCH CIRKLAR I KYRKANS HUS

Onsdagkväll i Kyrkans hus
Kl.17 Någon form av gemenskap

Hjortmossens kyrkliga syförening
Varannan onsdag kl.15 i Kyrkans hus

Diakoner
* tar emot besök för enskilda och grupper i kyrkan för samtal och själavård
* gör hembesök - uppsökande arbete
* vill inspirera människor till diakonalt ansvar
* handleder och samverkar med ideella medarbetare i olika uppgifter
* samarbetar med sjukvård, hemtjänst och socialtjänst o s v då det behövs
* förmedlar hjälp vid behov och vidarebefordrar ärenden till övriga samhället
* medverkar i gudstjänster

Karin Melkersson, diakon. Verksamheten Trädet

Tel: 0520-472936, Epost: Karin Melkersson

Katharina Klingborg, diakon, Äldreboenden, anhörigstöd, besökstjänstgrupp

tel 0520-47 29 34, E-post : Katharina Klingborg

Annelie Nordholm, diakon. Följeslagaren, besökstjänstgrupp
tel. 0520-472935, E-post: Annelie Nordholm

Helena Bengtsson, diakon. Fältarbete, onsdagskväll,
tel. 0520-472944,  E-post: Helena Bengtsson

Maria Carlstedt, diakon, Högskolan Väst 
tel. 0520- 47 29 40  E-post: Maria Carlstedt

Ulrika Svensson, diakon NÄL och diakonalt arbete med utgångspunkt från Skogshöjdens kyrka                                      
tel. 0520-47 29 38, E-post: Ulrika Svensson

Svante Classon, diakon NÄL                                                                                            tel. 010-4356560, E-post: Svante Classon

Birgitta Simson, diakon och arbetslagschef
tel. 0520-472933, E-post: Birgitta Simson

Trädet - grupper och cirklar i Kyrkans hus

Dagverksamheten Trädet i Kyrkans hus  är öppet tisdag-torsdag, med olika grupper och cirklar. Verksamheten pågår från september-april.  Caféet är öppet tisdag 10-14, onsdag 10-12 samt torsdag 10-14. Där serveras kaffe, te, saft, smörgås och kaffebröd till självkostnadspris, kl 12.00 är andakt i Hanna-kapellet.