Foto: Magnus Aronson /Ikon

Diakoni i Skogshöjdens kyrka/ NÄL

Vi som arbetar med diakoni vill skapa mötesplatser med gemenskap och trevnad, samt främja erfarenhetsutbyte, där människor känner sig hemma och trivs. Vi vill även genom vårt arbete göra Jesus Kristus känd. Människor kan se sin situation i ett vidare perspektiv. I det diakonala arbetet behövs många ideella krafter - diakoni är mycket mer än det diakonerna utför!

Ulrika Svensson, diakon NÄL och diakonalt arbete med utgångspunkt från Skogshöjdens kyrka                                      
tel. 0520-47 29 38,
E-post: Ulrika Svensson

Svante Classon, diakon NÄL                                                                                           
tel. 010-4356560,
E-post: Svante Classon

Birgitta Simson, diakon och arbetslagschef
tel. 0520-472933,
E-post: Birgitta Simson