Foto: Magnus Aronson /Ikon

Diakoni i Skogshöjdens kyrka/ NÄL

Vi som arbetar med diakoni vill skapa mötesplatser med gemenskap och trevnad, samt främja erfarenhetsutbyte, där människor känner sig hemma och trivs. Vi vill även genom vårt arbete göra Jesus Kristus känd. Människor kan se sin situation i ett vidare perspektiv. I det diakonala arbetet behövs många ideella krafter - diakoni är mycket mer än det diakonerna utför!

Några mötesplatser i Skogshöjdens kyrka/NÄL

Stickcafé i Skogshöjdens kyrka
Måndagar kl 16-18

Café
Tisdagar kl 12-14

Diakoner

  • tar emot besök för enskilda och grupper i kyrkan för samtal och själavård
  • gör hembesök - uppsökande arbete
  • vill inspirera människor till diakonalt ansvar
  • handleder och samverkar med ideella medarbetare i olika uppgifter
  • samarbetar med sjukvård, hemtjänst och socialtjänst o s v då det behövs
  • förmedlar hjälp vid behov och vidarebefordrar ärenden till övriga samhället
  • medverkar i gudstjänster