En diakon håller en annans hand i sina händer. Ett stearinljus med kristusmonogram brinner på bordet mellan dem.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Diakoni i Götalundens kyrka

Vi som arbetar med diakoni vill skapa mötesplatser med gemenskap och trevnad, samt främja erfarenhetsutbyte, där människor känner sig hemma och trivs. Vi vill även genom vårt arbete göra Jesus Kristus känd. Människor kan se sin situation i ett vidare perspektiv. I det diakonala arbetet behövs många ideella krafter - diakoni är mycket mer än det diakonerna utför!

Några mötesplatser i Götalundens kyrka

 • Tacokvällar en fredag i månaden från september - maj
 • Gôtt i Lunden, måndagar kl 14-16 jämna veckor i stort sett året runt
  Andakt - Fika- Program
 • Våffelcafé för alla åldrar, onsdagar 10.30-12.00

 Diakoner

 •  tar emot besök för enskilda och grupper i kyrkan för samtal och själavård
 •  gör hembesök - uppsökande arbete
 •  vill inspirera människor till diakonalt ansvar
 •  handleder och samverkar med ideella medarbetare i olika uppgifter
 •  samarbetar med sjukvård, hemtjänst och socialtjänst o s v då det behövs
 •  förmedlar hjälp vid behov och vidarebefordrar ärenden till övriga samhället
 •  medverkar i gudstjänster med mera