Foto: Sven Erik Falk

Begravning

Det är viktigt att ta farväl. Särskilt viktigt är det vid livets slutliga avsked - döden. Seder i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och kontinuitet.

Begravningsgudstjänsten


Svenska kyrkan fungerar som en ritual för avsked. Den kan bli en akt av kärlek till den avlidne. Där kan vi tacka för vad den döde givit oss. Vi kan be om förlåtelse för det som inte blev som vi hoppades i vår relation och be om försoning för det som brustit mellan oss. Prästen lyser frid över den avlidne och överlåter henne i Guds gemenskap och evig frid.
Här i Trollhättans sker begravningsgudstjänsterna i kapellen på Håjums begravningsplats eller i någon av våra fyra kyrkor.
 

Svara på frågor

Församlingens expedition, präster och personalen på kyrkogårdsförvaltningen kan svara på frågor om begravningsgudstjänsten, kyrka och gravplats. Begravningsbyrån står till tjänst med kista, bokningar och transporter.
För den kyrkliga begravningen finns en ordning med fasta punkter. Den ger möjlighet för de anhöriga att tillsammans med präst och musiker utforma gudstjänsten vad det gäller valet av psalmer, musik och solistmedverkan.

Tacksägelse över en församlingsbo sker i regel efter det att begravningen är bestämd. Då läser man upp namnet på den avlidne i gudstjänsten och tänder ett ljus i ljusbäraren. Tacksägelseinbjudan skickas till den som är nära anhörig och där står vilken söndag som tacksägelsen blir.

Här finns frågor och svar om begravningen.
Du hittar också en del information under kyrkogårdsförvaltningen hemsida.

Sorgegrupper - Leva vidare grupper

I sorgen kan det vara en läkande kraft att få dela sina tankar med andra som har mist partner, förälder, syskon, barn, annan anhörig eller närstående. Som efterlevande tar man små eller stora steg i att hitta sin plats i en ny vardag.
I grupperna delar vi tankar om både då, nu och framtid.

Länk till grupperna .

Begravningspastoral i Trollhättan

Begravningspastoralen har till mål och syfte att hjälpa alla inblandade att på bästa sätt kunna utföra sina uppgifter kring dödsfall och begravning. Församlingarna ska vara en resurs redan när ett dödsfall kan vara väntat och i det som kan ske kring ett akut
dödsfall. På samma sätt ska en delaktighet finnas i olika typer av uppföljande verksamhet. Här kan du i folderna läsa mer om detta.